Terug naar het overzicht

Groen in straten en op pleinen - € 198.638

Reyndersstraat klimaat-ROBUUST

Korte omschrijving

De Reyndersstraat, Vlasmarkt en Pelgrimstraat krijgen klimaatrobuuste geveltuinen, klimplanten en bloembakken. Zo wil dit project de omgeving aangenamer maken. Een 1/5 VTE coördineert.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

34000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Klimplant

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000

Geef wat meer uitleg over de plaats.

De straat is drukbezocht en in slechte staat. Er wordt geparkeerd waar kan, ook waar het niet is toegelaten en door de vele uitgaansgelegenheden in de buurt ervaren de bewoners en winkeliers overlast.

Wat ga je doen en waarom?

Klimplant vzw en Robuust slaan de handen in elkaar. Samen met ons eigen netwerk en de handelaars in de straat vergroenen we waar we kunnen. Waar we kunnen graven we geveltuintjes uit en plaatsen we klimhulpen en groenslingers. We maken binnen dit project ook ruimte om overlast te verminderen en kiezen voor duurzame, solide vergroeningselementen met een nette uitstraling zodat het een meerwaarde vormt voor de straat.

Grote bloembakken, geveltuintjes met robuuste omheiningen kunnen al een deel van deze overlast wegwerken. Samen met enkele actoren uit de straat zoeken we de pijnpunten en proberen die op een groene en creatieve manier te verlichten.

Er komt veel verkeer door de straat en de vele functies die hier samenkomen, zorgen er mee voor dat er weinig eenheid en overzicht is in de straat.
We denken dat we met verschillende groenoplossingen de overlast kunnen verzachten, zodat we niet enkel het uitzicht van de straat verbeteren, maar er mee voor kunnen zorgen dat de straat netter, overzichtelijker en aangenamer wordt. De bewoners en handelaars onderhouden dit groen zelf. 

We mikken op
- 20 geveltuinen, de meeste mini (1 tegel, 30 op 30 cm) - eventueel enkele grotere geveltuinen
- 4 regentonnen

-15 andere groenoplossingen: in overleg- en ontwerpmomenten wordt samen bekeken en besproken via welke groenoplossingen niet enkel het uitzicht van de straat wordt verbeterd, maar er ook voor wordt gezorgd dat de straat netter, overzichtelijker en aangenamer wordt. Kan een combinatie van groenslingers én bloembakken worden. Of slanke hoge plantenzuilen. Of 5-tal bloembak-zitelement op maat + groenslingers

 

 

Welke valkuilen zie je?

Niet iedereen is even enthousiast. Er is angst voor vandalisme er wordt geklaagd over weinig respect van de uitgaande (jeugd?). Sommige handelaars zijn geneigd eerder op te geven ipv mee te gaan in dit project. Een uitdaging hier is het mobiliseren van genoeg bewoners en handelaars, en te zorgen voor een degelijke, duurzame vergroening. Kwalitatief groen, dat goed oogt en tegen een stootje kan.

Toewerken naar een gezamenlijk plantmoment wordt ook moeilijker vanwege verschillende openingsuren.

De bewoners en winkeliers ervaren overlast van de vele verschillende passage in de straat: wildparkeren, sluikstorten, cigarettenpeuken,  plassende honden. Met verschillende actoren in de straat willen we hier creatieve groene oplossingen voor uitwerken en integreren in het project.

afboording geveltuinen of plantvakken: mag niet gefundeerd zijn, onderhoud van niet-standaard oplossingen ligt bij bewoners zelf. 

De Reyndersstraat is erg smal, en de minimale doorgang mag niet in het gedrang komen. Bloembakken zouden geplaatst kunnen worden ter hoogte van de stoep-uitstulpingen + één zijde van de stoep in de Vlasmarkt (verlengde Reyndersstraat) is een stuk breder.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Stap 1: Communicatie naar alle bewoners en handelaars (jan-feb)

Stap 2: Overlegmoment met handelaars en bewoners, noden verder in kaart brengen (feb-maart)

Stap 3: Ontwerpmoment met enkele partners: hoe kunnen we deze noden invullen? (maart) - plan voorleggen aan district 

Stap 4: Bewoners/handelaars mobiliseren - deur aan deur (april)

Stap 5: Periode van uitwerken ontwerpen en bestellen materialen (juni-augustus)

Stap 6: Organiseren van een plantdag /weekend (september-oktober)

Stap 7: Evaluatiemoment (november)

 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

16000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

1.200€ voor 4 regentonnen

10.000€ voor groenoplossingen tegen overlast (bijv. 15 grote bloembakken, robuuste omheining geveltuinen) (mogelijks wordt een deel van dit budget nog wat extra ingezet voor de geveltuinen, of voor klimkabels...)

3.200€ om 20 geveltuinen af te boorden

1.600€ meerjarig plantgoed voor 20 geveltuinen


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

15000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

15.000€ loonkost (overhead inbegrepen)


Er zal veel tijd gaan naar de keuze van gedragen groenoplossingen waar de meeste handelaars en bewoners achter staan.

 

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

Een medewerker van Klimplant coördineert dit project 1 dag per week het jaar rond.


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

3000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

1000€ voor algemene werkingskosten (promo, communicatie, drukwerk, catering, infomoment en ontwerpworkshop, ...)

2000€ voor de organisatie van een plantweekend (printwerk, transport, potgrond, afvoeren puin, catering, ...)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0725 718 069