Terug naar het overzicht

Groen in straten en op pleinen - € 198.638

Groene Meir van het Noorden, vervolgproject

Korte omschrijving

Dit project vergroent de Oudesteenweg en de Biekorfstraat. Om van de route van het Sint-Jansplein tot Park Spoor Noord een groene oase te maken, worden een 15-tal bestaande boomspiegels omgetoverd tot groene biodiversiteitshubs. 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

33000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

het district krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met bewoners)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Dit verhaal situeert zich in Antwerpen Noord, nl. de Oude Steenweg en de Biekorfstraat. Deze twee straten vormen de verbinding tussen het Sint-Jansplein en het midden van Park Spoor Noord.

Wat ga je doen en waarom?

Onze missie om van de route van het Sint-Jansplein tot Park Spoor Noord een groene oase te maken, willen we twee bestaande boomspiegels door het district laten omtoveren tot groene biodiversiteitshubs door

1) de boomspiegels te vergroten door de extra oppervlakte rond de bestaande boomspiegels te ontharden,

2) een boordsteen/rand te plaatsen ter bescherming van de planten etc. tegen sluikstorten, vertrappelgevaar,...

3) de oppervlakte met teelaarde aan te vullen

4) vaste, inheemse planten, aangepast aan de schaduw/zon gericht op biodiversiteit en groene omgeving, te planten

Welke valkuilen zie je?

Belangrijk is dat onze vergroening tegen een stootje kan. Door duurzame materialen te gebruiken en ‘duurzame’ en (klimaat-)robuuste planten en bloemen te gebruiken. Er wordt soms zwerfvuil gestort, en mensen kunnen wat onvoorzichtig zijn. Daarom wordt een boordsteen/omranding voorzien. We denken echter dat mensen juist zorgvuldiger met de omgeving omgaan, als deze ook groener en uitnodigender wordt. Daarnaast hebben we al maandelijks met de buren een ‘Operatie Proper’, waarbij de straat wordt vrijgemaakt van zwerfvuil, dus er is al een goed begin. De straatbewoners zijn heel gemotiveerd om het samen aan te pakken, dus we hebben er vol vertrouwen in.

 

District Antwerpen heeft dit idee gescreend op haalbaarheid, en zal er alles aan zal doen om het project te realiseren als het verkozen wordt. Het eindresultaat hangt echter af van een aantal zaken die nog moeten gebeuren na de stemming: technisch onderzoek (bv. ondergrondse leidingen, draaicirkels, garages en brandweer, terrasvergunningen etc), financiële haalbaarheid (bv. onvoorziene stijging prijzen) en praktische uitvoerbaarheid (beschikbaarheid aannemers en materialen, afstemming met andere werven). Daarom kan het eindresultaat afwijken van dit ingediende project, maar de indiener wordt op de hoogte gehouden. 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Dit project wordt door het district, in samenspraak met de bewoners, uitgevoerd.


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

33000