home-page
Terug naar het overzicht

Groen in straten en op pleinen - € 198.638

Operatie mus

Korte omschrijving

De mus staat symbool voor de kwaliteit van onze leefomgeving. We stellen een poging voor om de mus terug naar Antwerpen te brengen door o.a. wilde bloemenweiden, struiken, hagen en nestkasten in een doordachte opstelling te voorzien.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

33900

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Groot Licht vzw

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

In overleg met Natuurpunt en het District kan de meest doordachte opstelling afgesproken worden.

Wat ga je doen en waarom?

Mussen zijn 'de kanarie in de koolmijn' die aangeven hoe het met de leefbaarheid van onze steden gesteld is. In steden met meer groen zoals Berlijn is het geluid van mussen niet weg te denken. De hoofden worden bij mekaar gestoken met Natuurpunt en het District over hoe de best mogelijke condities te creëren om de mus terug naar Antwerpen te lokken. 

Welke valkuilen zie je?

Zelfs als de mus niet meteen verschijnt, is het extra gecreëerde groen toch meegenomen voor de andere aanwezigen.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Vooronderzoek en overleg met Natuurpunt en het District. Plan van aanpak bepalen. Het District voert uit.


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

30000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Wilde bloemenweiden, struiken, hagen, nestkasten, ...


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

3900

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Groot Licht vzw voert in samenwerking met experten zoals Natuurpunt een vooronderzoek uit, bereidt vergaderingen voor met het District en werkt mee aan een plan van aanpak.

60 uren

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0711.698.502