home-page
Terug naar het overzicht

Meer bomen - € 139.689

Bosboost voor de buurt van de Venezuelablokken

Korte omschrijving

We planten samen met de buurt een inheems stadsbos volgens de Miyawaki-methode. Zo’n klein bosje groeit snel, is een boost voor de  biodiversiteit in de stad, verbetert de leefomgeving en vergt zeer weinig onderhoud.

 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

25000

 

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

klimplant

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2030

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Vanaf 100 m² en 4m breedte is een stadsbos volgens deze methode al mogelijk. Het zou gaan om een stuk van Woonhaven rond de Venezuelablokken. 

Wat ga je doen en waarom?

Klimplant vzw en Urban Forests vzw slaan de handen in elkaar. We hebben een akkkoord met Woonhaven om rond de Venezuelablokken een inheems stadsbosje aan te leggen volgens de Miyawaki-methode.

Dankzij deze methode kan er op heel korte termijn een volwaardig bosecosysteem tot stand komen. Het zou ongeveer 200 jaar duren voor een oerbos zich vanzelf herstelt. Met de Miyawaki methode wordt in 20 jaar een vergelijkbaar resultaat bereikt. De methode is geïnspireerd op de mechanismen en de diversiteit van de natuur. In een bos worden 15 tot 30 inheemse soorten bomen en struiken aangeplant. Deze soorten functioneren zeer goed samen en zijn steeds perfect aangepast aan de klimatologische omstandigheden van het terrein waar aangeplant wordt. 

In het najaar worden 2 plantdagen georganiseerd op een weekdag en een weekenddag,  waar omliggende scholen, verenigingen en buurtbewoners bij betrokken worden. Dit worden verbindende en feestelijke momenten voor jong en oud. 

De meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen:

Het groeit erg snel: ten minste 1 meter per jaar, zonder chemicaliën of kunstmest.
De leefomgeving wordt natuurlijker en aangenamer
Het bos verbetert de luchtkwaliteit.
Dichte vegetatie absorbeert geluid en reguleert de temperatuur.
De grond is beter beschermd. Het risico van erosie en overstromingen is aanzienlijk verminderd.
Het bosecosysteem slaat CO2 op dat niet langer in de atmosfeer zit.
Het is een uitstekend educatief plekje waar (school)kinderen kunnen leren over bosecosystemen.
Het bosje zal op zeer korte tijd een verbazingwekkende biodiversiteit aantrekken met veel vogels, vlinders en paddenstoelen. 
Deze sociale en participatieve invalshoek van Klimplant en Urban Forests zorgt er bovendien voor dat het bosje ook een prettige plaats wordt voor mensen.

Welke valkuilen zie je?

We vinden geen locatie binnen de termijn
Gebrek aan opvolging van de planten tijdens de eerste 3 jaar, wanneer de planten nog kwetsbaar zijn

Onderhoud: De kans is volgens beide organisateis super klein dat water geven, vervangen van bomen en struiken na bv een periode van grote droogte nodig zal zijn. Als er toch iets moet gebeuren wordt op volgende sporen gewerkt: 

  • mensen van de twee samentuinen vragen of zij zin hebben om op een bepaalde manier betrokken te worden en mee een oogje in het zeil te houden (melden zwerfvuil en jaarlijks eens samen twee uur netels/distels wieden (als dat nodig blijkt)
  • iemand uit de torens vinden die zich wil ontfermen over het bosje: straatvrijwilliger die wekelijks door het bosje kan gaan
  • volgende jaren vanuit Klimplant een minimaal nieuw BB-project indienen 'bos-vrijwilliger-voor-1-dag', Natuurpunt-gewijs met een groepje samen een dag lang het bosje beheren= flyers maken met oproep, de beheer-dag organiseren en de dag coördineren (moet lukken voor 1000€/jaar)

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Terrein vinden (januari-februari)

Terrein analyseren (maart)

Ontwerp (april-mei)

Voorbereiding plantdagen (juni)

Bestellen plantgoed (augustus)

Bodem voorbereiden (september)

Betrekken buurtbewoners, scholen en verenigingen ( juni + september)

plantdagen (oktober-november)

Evaluatiemoment (december)


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

21510

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

gefactureerd door Urban Forests voor de aanleg van het bos (incl. de nodige participatiemomenten die ze zelf mee vorm geven): 

10.000 meerjarige bomen en struiken
€ 2.500,00 extra grond, grondverbeteraar
€ 1.000,00 paaltjes en draad (bescherming 1e jaar)
€ 7.000,00 aanleg
€ 500,00 transport
€ 260,00 infobord
€ 250,00 onvoorzien


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

3.490€ 

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

2.500€:  Klimplant voor coördinatie

250€ huisstijl communicatie,

240€ drukwerk...

500€ voor printwerk/catering plantdag 1 en 2 )

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0725.718.069