Terug naar het overzicht

Mensen helpen - € 255.557

Welzijnslokaal 

Korte omschrijving

Op de site van City Pirates is er behoefte aan een extra ruimte met een polyvalente invulling. Dit welzijnslokaal wordt ingezet voor 1-op-1 welzijnsgesprekken met de jongeren of als ontmoetingsruimte. Het lokaal kan gedeeld worden met partners uit de buurt.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

29700

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

City Pirates

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2030

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Site van de voetbalploeg City Pirates Luchtbal.

Wat ga je doen en waarom?

We plaatsen een containerlokaal op onze site (reeds akkoord van eigenaar Stad Antwerpen. Zowel de leden van de club als partners in de buurt signaleren dat er nood is om een extra lokaal te voorzien. Door de groei van de leden kan de huidige accomodatie dit niet opvangen. Ook is er een grote groei aan welzijnsvragen. Om hiermee kwalitatief aan de slag te gaan kunnen de welzijnswerkers van City Pirates en professionals van de partners uit de buurt, hier gebruik van maken. We plaatsen de container en denken met doelgroep (onze jongeren, maar ook die van partners) na over de activiteiten die er kunnen plaatsvinden. 

Welke valkuilen zie je?

Sterke vrijwilligers  zijn van cruciaal belang.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Stap 1. Opstellen van focus- kerngroep 

Stap 2. Bestellen van materiaal

Stap 3. Inrichting

Stap 4. Inhoudelijke planning lokaal


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

23000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

20.000 euro voor de container (incl BTW) + voorbereidende werken (elektriciteit en verzekering -wateraansluiting zouden we niet doen aangezien we de toiletten in het gebouw kunnen gebruiken).

3000 euro materiaal voor inrichting (tafels, stoelen, cijferslot, beamer en scherm, ... - gebundelde factuur)

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Kosten van de mensen in loondienst alreeds gedekt.


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

6700 euro 

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

jeugdactiviteiten van City Pirates en partners in of rond het lokaal: dit wordt concreet vorm gegeven met de jongeren en partners op Luchtbal in de eerste fase van het project, er wordt dan ook een gedetailleerde begroting aan het district ter goedkeuring voorgelegd. 

  • spelmateriaal
  • vrijwilligersvergoeding voor de personen die de activiteiten begeleiden (niet deel van afsprakennota) 
  • budget voor instuif 
  • budget voor workshops
  • budget voor uitstap

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0406.471.570