Terug naar het overzicht

Toegankelijke straten en pleinen - € 174.331

Obstakelvrij deel 2

Korte omschrijving

De Markgrave vzw zet zich in voor een betere toegankelijkheid en grotere autonomie van blinden en slechtzienden in de wijk. Met een projectmedewerker 1/10 VTE.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

41700

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

de Markgrave vzw

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2018

Geef wat meer uitleg over de plaats.

De buurt rondom de Markgravelei. We zijn gevestigd in deze straat met onze verschillende diensten. Er zijn veel blinden en slechtzienden in deze buurt woonachtig (begeleid wonen en woonhuis).

Wat ga je doen en waarom?

Een vervolg op het project Obstakelvrij 2021. We willen nu vooral inzetten op infrastructuur en kleine aanpassingen doorvoeren die voor blinden en slechtzienden een groot verschil kunnen maken. 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Een nieuwe studie, in een nieuwe zone maken  (niet de  studie Obstakelvrij 2021 ) (rekening houdend met heraanleg Markgravelei).

Bestuderen welke zwarte plekken in de buurt prioriteit zijn.

Contact met bevoegde diensten 

 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

33000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Investeringen die nodig zijn om de toegankelijkheid te verbeteren van straten en pleinen voor blinden en slechtzienden (dorpels, geleidelijnen, noppentegels, putten in de weg, ...).


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

8700

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

De mobiliteitstrainer van de Visuele Revalidatie is dagelijks in de buurt op stap met blinden en slechtzienden om een route aan te leren in de buurt. Haar advies en de opvolging is heel waardevol om heel concrete aanpassingen te kunnen doorvoeren.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

10% ofwel 1/10de (gemiddeld 3,8u/week)

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0409.714.637