home-page
Terug naar het overzicht

Groen in straten en op pleinen - € 198.638

100 nieuwe geveltuinen in de Groene Vallei

Korte omschrijving

We zetten de vergroening van de Willibrorduswijk verder. De groene vallei (project uit 2023) breidt nu uit naar de zijstraten van de Kerkstraat en de Pothoekstraat. Voor de Borgerhoutse delen van de straten werken we samen met district Borgerhout.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

56000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Wijkcomité Willibrordus

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

De zijstraten van de Kerkstraat/Pothoekstraat: Constitutiestraat, Wetstraat, Klappeistraat, Lovelingstraat, Pastorijstraat, Eggestraat, Ooievaarstraat, Lange Van Bloerstraat, Violetstraat, ...

Wat ga je doen en waarom?

We gaan zoveel mogelijk mensen motiveren om een geveltuin te maken, of een regenton, groenslinger en klimhulpen te laten installeren. We hebben intussen een groot netwerk in de wijk en we gaan met vrijwilligers deur-aan-deur om ons bereik zo groot mogelijk te maken.

We organiseren een infoavond en eventueel ook een inspiratiemoment in elke straat en begeleiden de bewoners met formulieren van het district. We gaan voor intensief, inclusief en laagdrempelig.
We gaan door tot we 100 inschrijvingen hebben voor een geveltuin en 15 aanvragen voor een regenton.

We laten de geveltuinen voorbereiden door Manus, en we werken toe naar een weekend in september-oktober waar Klimplant een verbindend plantweekend organiseert. Zo gaan bewoners samen aan de slag, wat zorgt voor weer wat meer samenhorigheid in de Groene Vallei.

Welke valkuilen zie je?

Het projectgebied is redelijk groot, dus de ambitie ‘iedereen bereiken’ wordt een grote uitdaging. Anderzijds kan het een onverwachts groot succes worden en dan moeten we mensen 'weigeren' omdat het budget begroot is op 100 geveltuinen: geveltuin-aanvraag nummer 101 zullen we er waarschijnlijk niet meer kunnen bijnemen. Idem voor de regentonnen.
De plantdag wordt ook een grote logistieke uitdaging: het plantgoed moet goed verdeeld geraken naar alle straten, ook voor wie geen bakfiets of fietstassen heeft. En we moeten bovendien iedereen goed informeren dat de verzorging van de geveltuinen van groot belang is, zeker in de eerste maanden. 
Tenslotte zullen we ons goed bewust moeten zijn van de districtsgrens
Antwerpen-Borgerhout: we moeten duidelijk uitsplitsen wat we via de Burgerbegroting kunnen betekenen in de straten binnen district Antwerpen, en wat we via de groeidag kunnen betekenen in district Borgerhout, en dat zonder verwarring te scheppen bij de inwoners.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

1. Uitwerken bestelsysteem voor geveltuin-aanmelding (februari);
2. Infomoment om de buurt te informeren over de nieuwe plantvakken en planning (maart);
3. Met deur-aan-deur teams zoveel mogelijk mensen aanspreken, ook wie minder gemakkelijk
toegang vindt tot het digitaal aanmelden proberen te bereiken (april-mei-juni). We kunnen ook
kleine inspiratieacties organiseren in de straten om zo de mensen laagdrempelig aan te
spreken;
4. Manus legt de geveltuinen en klimhulpen aan (augustus);
5. Plantgoed bestellen (sept)
6. Plantweekend met afsluitdrink (eind september of begin oktober)


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

36000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

€ 3.600,00 voor regentonnen
€ 6.400,00 voor meerjarig plantgoed voor de 100 geveltuinen
€ 26.000,00 voor het uitgraven en afboorden van de geveltuinen


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

17545

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

loonkost Klimplant = 14.500 € + 21% btw (Klimplant zorg voor opmaak bestelsysteem en uitnodiging; organisatie infomoment; coördinatie deur-aan-deur; geveltuinen laten maken; bestellen plantgoed; organisatie plantdag.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)

0,2 FTE voor een volledig jaar.


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

4455

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

€ 1.695 voor algemene werkingskosten (bestel-website, vrijwilligersvergoeding installatie regentonnen, drukwerk, transport)

€ 1.000,00 voor extra potgrond

€ 1.760,00 voor de onkosten voor de publieksmomenten (caterin, drukwerk, tuingereedschap

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0477.777.161