home-page
Terug naar het overzicht

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Ringlandvrijwilligers ondersteunen 

Korte omschrijving

In 2025 is een grote inspanning nodig om de Antwerpenaren op het Zuid en Kiel te sensibiliseren, zodat ze actief kunnen participeren aan de realisatie van de overkapping van de zuidelijke Ring. Dit gebeurt door vrijwilligers, die burgers betrekken via diverse communicatiekanalen, en meewerken aan studies voor de overkapping en de modal shiftDit project financiert 30% van het loon van de halftijdse vrijwilligerscoördinator van Ringland. 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

15000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Ringland  (Het Ring Genootschap) vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Onze inspanningen voor de komende tijd zullen zich sowieso concentreren op de zuidelijke Ring, en die ligt, behalve een stuk op grondgebied Berchem, grotendeels op het grondgebied van het district Antwerpen: tussen het Zuid, het Kiel en de Middelheimwijk, dus postcodes 2000, 2018 en 2020.

De overlegbijeenkomsten gaan door in lokalen van de vereniging in de Kronenburgstraat, van de Stad of van de Intendant. 

 

Wat ga je doen en waarom?

Dit project voorziet in een deel van het loon van een vrijwilligerscoördinator bij Ringland. Deze vereniging stelt zich tot doel studie en promotie van de mobiliteit , levenskwaliteit en gezondheid o.a. lawaaihinder en de fijnstof-problematiek in en rond Antwerpen. In het bijzonder houdt de vereniging zich bezig met de overkapping van de Ring De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van concrete activiteiten, studiedagen, uitgifte van brochures en/of teksten, website en sociale media, inzet van vrijwilligers en deskundigen.

Tientallen vrijwilligers worden ondersteund door een secretariaat, en zullen ook in 2025 actief bezig zijn met: 

  • Studies over de leefbaarheid, luchtkwaliteit, mobiliteit en betaalbaarheid van het Ringlandconcept.
  • Publicaties hiervan in de vorm van brochures, website, facebook, e-nieuwsbrief.
  • Het concept Ringland en de overkapping van de zuidelijke ring in concrete overzichtsplannen en in samenwerking met de overheden verder uitwerken met de nadruk op de impact inzake verbetering van de leefbaarheid van de Stad, enorme toename van het publieke groendomein, oplossen van de files met ecologische oplossingen.
  • Het belangrijkste resultaat is de samenwerking met de overheid en de Intendant, waarmee voor de komende periode een specifieke overeenkomst afgesloten is tot samenwerking en inzet van vrijwilligers in de participatie van het komende zuidelijke traject. 

2025 wordt een kritiek jaar en daarom wordt dit project ingediend omdat dan vooral het concrete traject van de zuidelijke ring (grondgebied Zuid, Kiel en deeltje Berchem) zal ontworpen worden en waar dus veel vrijwilligers bij betrokken zullen worden om tot een mooi ontwerp van een grote groene ruimte met goede oplossingen voor de mobiliteit voor de stad te komen.

Welke valkuilen zie je?

Een groot aantal vrijwilligers is moeilijk te coördineren, en dan kunnen afspraken mis lopen. Daarom is het nodig de vrijwilligers te ondersteunen met een vrijwilligerscoach als betaalde medewerker. 
De evolutie van de ontwikkeling van het project van de overkapping is niet altijd duidelijk uit te leggen aan de achterban en de vrijwilligers waardoor het risico ontstaat dat er vrijwilligers afhaken of dat de steun van de achterban vermindert.
Vermindering van de inkomsten van eigen fondsenwerving kan de continuïteit en degelijkheid van de werking in het gedrang brengen 
Voor elk van deze risico’s zijn initiatieven genomen door het bestuur om het risico te verminderen.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Waaraan werken de vrijwilligers in 2025 concreet ? 

De focus zal gericht zijn op de ontwerpen van de overkapping van het gedeelte van de ring van het Rivierenhof tot aan de Kennedytunnel en dit in samenwerking met de ontwerpteams van de Intendant.. Hiervoor verwachten we een grote mate van participatie van betrokken burgers.

NOV 2024    (niet bij Burgerbegroting): Evaluatie van de lessons learned uit het proces van de noordelijke Ring, voorbereiding van de planning 2025, bestudering van het traject, contacten met het team van de Intendant en andere partners, voorbereiding van de briefing voor de vrijwilligers. 

JAN 2025             

Organisatie van de participatiewerkgroep. oproepen en rekruteren van de vrijwilligers. Hiertoe worden vacatures uitgeschreven waarin voor de vrijwilligers duidelijk gemaakt wordt wat hun bijdrage kan zijn en wat van hen verwacht wordt. De kandidaten worden uitgenodigd voor een infovergadering.

MAART                

Briefen en opleiden van de vrijwilligers in functie van hun taken in het actieplan. 
Briefen en opleiden van de vrijwillige trekker van het participatieteam. 

APR tot SEP        

Superviseren en ondersteunen van de vrijwilligers tijdens de uitvoering van het participatieproces.

Organisatie van bijeenkomsten om co-creatief adviesnota’s uit te werken. 

Vrijwilligers kunnen beroep doen of de vaste medewerker voor extra informatie of om informatie-uitwisselingen tussen vrijwilligers te organiseren. 

OKT                       

Bedanken van de vrijwilligers met een bijeenkomst.

DEC                       

Evalueren van de inzet en motiveren van de vrijwilligers voor volgende activiteiten.


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

0

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Er zijn geen investeringen


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

15000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

15.000 Euro: 25 % à 30% van de werktijd van een halftijdse medewerker gespreid over een jaar. De rest van het loon wordt ingezameld met fondsenwerving.

De tweede medewerker die hoofdzakelijk voor de communicatie werkt, wordt volledig gefinancierd door fondsenwerving. 

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

Andere:

25 % à 30% van de werktijd van een halftijdse medewerker gespreid over een jaar 


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

0

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

Ale werkingskosten worden door de vereniging via fondsenwerving zelf gefinancierd.

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

547 863 027