home-page

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Binnen dit thema passen ideeën die verenigingen of vrijwilligers versterken van jongeren, senioren, cultuur, sport, handelaars,…
Voorbeelden zijn vormingen en teambuildings, materiaal en infrastructuur, betere inspraak of communicatie (een nieuwsbrief, buurtkrantje, website,...), vrijwilligers zoeken, opleiden, bedanken of ondersteunen,...

*** Het maximaal budget voor werkingsmiddelen bedraagt hier 134.753 ***

30
0

De ideeën

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 30 bijdragen

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Beestig vrijwilligerswerk  -  ondersteuning & aanwerving

Onze vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn van honden én hun baasjes willen we beter kunnen ondersteunen en bedanken. Daarnaast willen we onze bestaande vrijwilligerswerking uitbreiden. 

Jessica P. van Monsieur Gustave vzw
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Voel je thuis

Enkele bijeenkomsten van sociale huurders op Luchtbal om mensen samen te brengen en misschien een feestelijke samenkomst voor een breder publiek van sociale huurders en buren. 

 

henri P.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Leer en creëer de buurtsfeer

We gaan in 2025 50 vrijwillige vijftigplussers uit 't Stad ondersteunen om hun multiculturele buurt en hun buren van diverse afkomst beter te leren kennen. Door ze grondig op te leiden en daarna te verbinden met een jongere met roots van buiten de EU

Joris D.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Met het BOK op schok

Het BOK (Buurtoverleg Kiel) wil groeien, via twee wegen. We verwerven extra kennis door specialisten uit te nodigen. En we trekken de wijk in om de werking diverser en inclusiever te maken. Resultaat? Een sterker en breder gedragen buurtoverleg.

Svitlana O.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Straatsyndicaat - belangenbehartiging van thuislozen

Het Straatsyndicaat startte eind 2023 als een burgercollectief, inclusief (ex-)straatbewoners, bezorgde buurtbewoners van wijken van het district Antwerpen, hulpverleners en studenten.   Het Straatsyndicaat wil de stem laten klinken van de mensen die

dr. Elly V.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Telen en delen in't Hofke van Stuivenberg

We maken van de tuinen van het Stuivenberg een plek waar iedereen van de buurt de handen vuil kan maken maar ook gewoon genieten in het groen.
Hiervoor zoeken we vele helpende vrijwilligers(-handen), via verenigingen en individuele buren. EXTRA: alles wat geteeld wordt, mag je meenemen!

Christine D.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Keuken om samen te koken

Buurtcentrum Cortina beheert sinds kort de parochielokalen van Sint-Willibrordus en verhuurt de lokalen aan verenigingen en sociale organisaties. De kleine lokaken hebben geen keuken. We bouwen een nieuwe keuken zodat er samen gekookt kan worden.

Johan R. van Buurtcentrum Cortina
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Vrijwilligersfestival 'Kaap A Stad'

Tijdens de festivalweek ‘Kaap A stad’ krijgen burgers die positieve actie ondernemen het podium. Hun verhalen inspireren vrijwilligers en verenigingen. Doel:  ideeën delen die straatcomités, lokale verenigingen versterken.

Christine H.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Breekuit-Bib

Veel straatcomités zetten in op de vergroening van hun straat. We willen hen stevig en kwalitatief werkmateriaal aanbieden dat bij 3 verschillende organisaties in district Antwerpen kan worden uitgeleend opgehaald.

marlies l.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Opknapbeurt ontmoetingsruimte

Dagelijks ontvangen we volwassenen, kinderen en jongeren in armoede in onze ontmoetingsruimte om samen te komen, voor een babbel, te koken, te knutselen, te vergaderen, ... Deze ruimte heeft nood aan een opknapbeurt. 

Hannelore G.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Vrijwilligers, de bouwstenen van Unik !

Op zoek naar Uni(e)ke profielen met een uitgebreide wervings - en bekendmakingscampagne. Het ontwikkelen van een vormings- en intervisie toolbox voor onze ruime vrijwilligersploeg. De start van een Uni(e)ke ambassadeurswerking.

Karen M. van Unik vzw
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Riksja fietsvrijwilligers een hart onder de riem steken.

We willen onze fietsvrijwilligers maximaal ondersteunen en onze werking verbeteren. Daarom vragen we budget voor (communicatie/ondersteunings-)materiaal, vormingen en digitale infrastructuur en momenten om onze vrijwilligers te bedanken voor hun gratis inzet.

Luc D.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Ont-moet tuin

We willen in onze tuin een echte ontmoetingsplek creëren voor onze bewoners, bezoekers en onze buren. 

Sara W.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

De verenigingspil: oplossing voor eenzaamheid

Dit project wil 10000 verenigingspillen verspreiden onder eerstelijnswerkers (huisartsen, apothekers, psychologen...) om mensen in eenzaamheid toe te leiden naar een vereniging, en om het gesprek aan te gaan met hen die eenzaam zijn. 

Nikki jeannine H.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

WHAT ABOUT NOW - Festival over de toekomst van het district

Een multidisciplinair festival waar we collectief de toekomst van ons district willen herdenken en verbeelden, dat plaatsvindt op Stormkop. We creëren een ontmoetingsdag voor alle verenigingen, collectieven, kunstenaars  die de stad willen herdenken.

Benjamin D.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Ringlandvrijwilligers ondersteunen 

In 2025 is een grote inspanning nodig om de Antwerpenaren op het Zuid en Kiel te sensibiliseren, zodat ze actief kunnen participeren aan de realisatie van de overkapping van de zuidelijke Ring. Dit gebeurt door vrijwilligers, die burgers betrekken via diverse communicatiekanalen, en meewerken aan studies voor de overkapping en de modal shift. Dit project financiert 30% van het loon van de halftijdse vrijwilligerscoördinator van Ringland. 

Ringland V.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Teambuilding en Erkenning voor Vrijwilligers

Dit project omvat tweemaandelijkse uitstappen, overnachtingen, workshops, feesten en andere activiteiten voor vrijwilligers gedurende het jaar om hun inzet te erkennen en teambuilding te bevorderen.

Sarah R.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Bedankingsfeest jongeren Luchtbal

We willen graag de jongeren van JES, Youthzone en City Pirates in de kijker zetten en bedanken op een feestelijke dag. Deze partners zetten zich samen met hun vrijwilligers dag in dag uit in voor de kinderen en jongeren van Luchtbal. 

Tanja A.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Wijkkrant voor het Kiel

Een wijkkrant verbindt bewoners en maakt ze trots op hun wijk. Binnen de werking van het BOK (Buurtoverleg Kiel) maken we in 2025 twee edities van een Kielse wijkkrant. Drie feelance professionials begeleiden geïnteresseerde vrijwilligers uit de wijk bij dit experiment.

Christine H.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Scouts Amberes betaalbaar, op orde én een dreamteam

We willen 10 slaapmatjes en 10 slaapzakken kopen, om op kamp gaan betaalbaar te houden. Leden kunnen ze uitlenen. We willen degelijke kasten, schabben en dozen/kisten kopen om ons materiaal te ordenen. En met de leiding willen we op teambuilding.

Jozefien M.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Vrijwilligersteam ondersteuning (Lokaal Talent, Jammings,..)

Één Twéé vzw is een jeugdwerkinitiatief voor creatieve en ondernemende jongeren. De organisatie draait volledig op vrijwilligers, en daarvoor is een sterke fundering noodzakelijk. We willen middelen inzamelen om het vrijwilligersteam te ondersteunen.

Samuel A.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Vrijwilligersboost-pakket voor sociale verenigingen 

Een laagdrempelig all-in vormingspakket dat intern bij Senzo maar ook extern in andere vrijwilligerswerkingen ingezet kan worden om de werking en de  vrijwilligers te versterken en te vormen op  persoonlijk en sociaal-emotioneel valk.

Karima E.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Buurtfeesttent Sint-Camillus

Een tent om samen met buurtbewoners te feesten op het domein Sint-Camillus, een samenwerking tussen Kamiel (Heder) & Sint-Camillus (De Medemens), in het kader van inclusie in de Markgrave wijk.

Sara W.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Opgeruimd zit netjes

Na 10 jaar vallen onze kasten uit elkaar en zakken wij en de bezoekers door de stoelen. Tijd voor vernieuwing! We willen graag nieuwe kasten die op slot kunnen en stapelbare, comfortabele en degelijke stoelen.

Marleen V.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 30 bijdragen