Terug naar het overzicht

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Wijkkrant voor het Kiel

Korte omschrijving

Buurtoverleg Kiel maakt in 2025 2 edities van een Kielse wijkkrant om bewoners te verbinden met hun wijk. 3 freelancers begeleiden geïnteresseerde vrijwilligers uit de wijk bij dit experiment. 3 personen worden samen vergoed voor 167u coördinatie.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

12370

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Hop

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2020

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Het Kiel

Wat ga je doen en waarom?

We maken samen met een tiental burgers en vertegenwoordigers van buurtcomités en lokale organisaties twee edities van een experimentele wijkkrant voor het Kiel. Dit gebeurt in het kader van het Buurtoverleg Kiel (BOK). 

We maken twee keer een kwalititatieve krant van 8 pagina's.  De verhalen in een wijkkrant bevorderen de verbondenheid tussen de bewoners in de wijk en stimuleren hun betrokkenheid. Het brengt een soort fierheid over de buurt. De krant geeft impulsen voor een betere buurt en komt het welbevinden van de bewoners ten goede. Het maakproces bevordert de cohesie binnen het BOK en versterkt en verbreedt de werking van het Kielse buurtoverleg.

We zetten de ervaring in die opgebouwd is in het burgerbegrotingsproject ‘Wijkkrantjes” van Commons Lab in 2021. Dezelfde personen trekken en begeleiden het project: Stijn Wens, Bavo Wouters, Christine Huyge. Zij zoeken medewerkers, brengen die samen, bewaken het proces van a tot z en leiden het maakproces van de krant in goede banen. Voor een optimale kwaliteit van het eindproduct is het nodig de planning en het proces stevig in de hand te houden en de schrijvers en fotografen goed te begeleiden en op te volgen. Ook eindredactie is een proces dat veel aandacht en overleg vraagt.

De distributie gebeurt in samenspraak met ontmoetingscentrum Nova. De wijkkrant van het Kiel wordt samen met de seizoenskalender van Nova verspreid.

Na de eerste twee kranten hopen we vanuit het BOK verder te bouwen op die ervaring en de buurtkrant te bestendigen, ondersteund door het districtsfonds (waar geen loonkosten mogelijk zijn). Met het oog op de toekomst worden haalbare scenario's onderzocht, eventueel op basis van de ervaring van andere wijkkranten: sponsoring, andere vormen van verdeling, realistische oplage, coördinatie door vrijwilligers, online krant ... 

Welke valkuilen zie je?

Intensief project. 

De deelnemers moeten gemotiveerd blijven.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Stap 1: Bekendmaking en toelichting van het project en oproep tot deelname. Doelgroep: leden van het BOK, vertegenwoordigers van organisaties en straatcomités, burgers van het Kiel, verhalenvertellers, burgerjournalisten, fotografen, creatievelingen allerhande … minstens een tiental vrijwilligers. 


Stap 2: Workshop 1: Infoavond: ontvangst - toelichten van het maakproces van een wijkkrant - uitleg over tekstvormen, doelgroepcommunicatie, beeldkeuze - samenstellen van een redactie - afspraken maken: wie doet wat tegen wanneer


Stap 3: Opvolging redacteurs, fotografen, illustratoren - tekstrevisie en eindredactie


Stap 4: Voorbereiding workshop 2: aanmaak tekstmateriaal, afdrukken beeldmateriaal


Stap 5: Workshop 2: We knutselen samen de krant in elkaar


Stap 6: Productie: drukklaar maken van de bestanden - productieopvolging - coördinatie - distributie (in samenspraak met ontmoetingscentrum Nova - verspreiding gebeurt samen met de seizoenskalender van Nova)


Stap 7: Voorstellen eindresultaat + toelichten van toekomstplannen + taart


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

8350

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

167u Coördinatie, verspreid over 3 personen: geven van de workshops, begeleiding van het eindresultaat 

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

Andere:

167u Coördinatie, verspreid over 3 personen: geven van de workshops, begeleiding van het eindresultaat 


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

4020

 

 

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

Taart bij verschijning eerste wijkkrant: 100 euro 

Druk 11.000 exemplaren voor 2 editieis: 1.960 euro *2= 3920

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

1008.624.212