home-page
Terug naar het overzicht

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Leer en creëer de buurtsfeer

Korte omschrijving

We gaan in 2025 50 vrijwillige vijftigplussers uit 't Stad ondersteunen om hun multiculturele buurt en hun buren van diverse afkomst beter te leren kennen. Door ze grondig op te leiden en daarna te verbinden met een jongere met roots van buiten de EU

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

30000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

DUO for a JOB vzw

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

De vrijwilligers komen uit het district Antwerpen. De opleidingen en samenkomsten niet, maar de vrijwilligers gaan aan de slag in hun eigen buurt.

Wat ga je doen en waarom?

We streven ernaar om in 2025 60 nieuwe vrijwilligers op te leiden. We kiezen specifiek voor 50+'ers. Zij kennen hun eigen buurt en onze maatschappij. Ze hebben vaak meer tijd dan jongeren (omdat hun eigen kinderen uit huis zijn, omdat ze met pensioen zijn, ...). We weten ook dat ze op zoek zijn naar verbinding met de jongeren bewoners van hun buurt, die vaak roots hebben van buiten Europa. Het is voor hen (én voor de jongeren) soms een uitdaging om voorbij de verschillen te zien, en de overeenkomsten te vinden met hun buren. Met dit project bouwen we aan een betere buurt, door vrijwilligers samen te brengen en sterker te maken in het omgaan met onze superdiverse leefomgeving in 't Stad.

 

Onze training is een 4-daagse training die de vrijwilligers volledig uitrust om buddy te worden van een jongere met migratiewortels van buiten de EU in hun eigen buurt. Ze worden ook persoonlijk begeleid door onze professionele medewerkers en hebben toegang tot intervisies met professionele psychologen om te groeien in hun sociale vaardigheden. 

 

De training stimuleert inclusieve attitudes en soft skills om betere buren te worden in Antwerpen. Want naast de training & intervisies leren ze gedurende 6 maanden al doende hoe ze anders kunnen omgaan met jongere talenten met een andere culturele achtergrond. DUO's medewerkers rekruteren voortdurend vrijwilligers via slimme digitale marketing, mond-tot-mondreclame, partnerschappen en evenementen. 

 

De training omvat alle essentiële elementen voor een vrijwilliger om volledig uitgerust te zijn. Na de training koppelen DUO's medewerkers de vrijwilliger aan een jongere op basis van criteria zoals persoonlijkheid, verwachtingen, professionele doelen/achtergronden, behoeften, taal, beschikbaarheid, digitale vaardigheden, enz. 

 

De vrijwilliger en de jongere nemen de tijd om de risico's en voordelen te bekijken. Als beiden overtuigd zijn van de match, kan het duo beginnen. Ze ontmoeten elkaar regelmatig voor een periode van 6 maanden.

Het duo (de 50+'er/vrijwilliger en de jongere met migratieroots van buiten de EU) ontmoet elkaar elke week minstens 2 uur om samen werk, opleiding of stage te zoeken. Zo leren ze ook elkaars gewoonten, gebruiken, hobby's, buurt, leefwereld kennen. Ze vinden samen oplossingen voor sociale uitdagingen, administratieve drempels, misverstanden tussen culturen, etc. Elke vrijwilliger praat over dit positieve en impactvolle engagement in zijn of haar eigen familie en kennissenkring. Met deze 50 vrijwilligers en duo's zetten we dus een duurzaam, groeiend en zichzelf versterkend proces in gang.

Na 6 maanden sluiten we officieel een duo. Daar eindigt hun verbintenis. Maar we zijn er trots op dat meer dan 8 van de 10 duo's besluiten om contact te houden en dat 9 van de 10 vrijwilligers besluiten om opnieuw te beginnen met een nieuwe mentee.

  • Het duo (de 50+'er/vrijwilliger en de jongere met migratieroots van buiten de EU) ontmoet elkaar elke week minstens 2 uur om samen werk, opleiding of stage te zoeken. Zo leren ze ook elkaars gewoonten, gebruiken, hobby's, buurt, leefwereld kennen. 
  • Ze vinden samen oplossingen voor sociale uitdagingen, administratieve drempels, misverstanden tussen culturen, etc. 
  • Elke vrijwilliger praat over dit positieve en impactvolle engagement in zijn of haar eigen familie en kennissenkring. 
  • Met deze 50 vrijwilligers en duo's zetten we dus een duurzaam, groeiend en zichzelf versterkend proces in gang.

Welke valkuilen zie je?

Het werven, opleiden, ondersteunen en behouden van vrijwilligers is een vak apart. Om samen tot resultaten te komen moet je heel wat stappen zetten, en ze goed en professioneel uitvoeren. Dat is een  constante uitdaging. Elke dag moet je opnieuw het vertrouwen van de vrijwilligers verdienen. 

 

Het is een valkuil om op je lauweren te rusten, of om het engagement van vrijwilligers als vanzelfsprekend te ervaren. Het tegendeel is nodig: elke dag hard werken aan succesvolle samenwerking. Met professionele en ervaren medewerkers. En met opgeleide en ervaren vrijwilligers.

 

Daarvoor is een duurzaam team nodig, en duurzame financiering.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Na meer dan 6 jaar werking in Antwerpen kan DUO for a JOB rekenen op een sterk team, performante tools en een breed netwerk van partners en vrijwilligers. Bovendien heeft DUO for a JOB expertise ontwikkeld rond intercultureel en intergenerationeel vrijwilligersschap met de specifieke doelgroep van 50+'ers en met jongeren met migratieachtergrond. We slagen erin voldoende vrijwilligers te werven dlmv doorverwijzers en onze eigen brede communicatie (online, offline, social media, ...)

 

Mijlpaal 1, eind maart 2025: 20 nieuwe vrijwilligers opgeleid en begeleid

Mijlpaal 2, eind juni 2025: 30 nieuwe vrijwilligers opgeleid en begeleid

Mijlpaal 3, eind september 2025: 40 nieuwe vrijwilligers opgeleid en begeleid

Mijlpaal 4, eind december 2025: 50 nieuwe vrijwilligers opgeleid en begeleid

 

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

We vragen via de Burgerbegroting enkel middelen voor de loonkost van een halftijdse medewerker die de vrijwilligers zal werven, opleiden en begeleiden.


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

30000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Dit zijn de taken van de halftijdse mdw'er: Werving van vrijwilligers, Intakegesprekken voeren met vrijwilligers, Training geven aan nieuwe vrijwilligers en bekijken hoe trainingen continu verbeterd kunnen worden, Begeleiden van duo’s.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

100% ofwel voltijds (gemiddeld 38u/week)

Het project wordt uitgevoerd doorheen heel 2025.


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

0

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

De werkingsmiddelen worden voorzien door vzw DUO for a JOB (50.000 euro) voor communicatiemateriaal, huur lokalen, catering bij opleidingen en intervisies, educatief materiaal.

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0501 488 911