home-page
Terug naar het overzicht

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Vrijwilligersteam ondersteuning (Lokaal Talent, Jammings,..)

Korte omschrijving

Één Twéé vzw is een jeugdwerkinitiatief voor creatieve en ondernemende jongeren. De organisatie draait volledig op vrijwilligers, en daarvoor is een sterke fundering noodzakelijk. We willen middelen inzamelen om het vrijwilligersteam te ondersteunen.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

25000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

ÉÉN TWÉÉ VZW

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2020, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

ÉÉN TWÉÉ VZW bestaat uit drie verschillende deel-werkingen:

-Lokaal Talent, Hardenvoort 55, 2060

-Jammings, Kavka Oudaan, 2000

-Freestyles, Scratch, 2020

Wat ga je doen en waarom?

Onze werking ondersteunt jaarlijk een gemiddeld van 100 tot 200-tal jongeren op vlak van creatieve expressie. Onze kerntaken zijn verdeeld in drie verschillende werkingen:

-Lokaal Talent, faciliteren van jongerencultuur en ontmoetingsruimte in de vrije tijd.

-Jammings, expertise en speelkansen opbouwen voor jonge DJ's. 

-Freestyles, community building en oefenruimte voor dansers. 

 

Hiervoor hebben we een aantal vrijwilligersprofielen per werking:

-Bar vrijwilligers: deze vrijwilligers helpen achter de toog. Ze bouwen ervaring op als barverantwoordelijke, leren omgaan met klanten, logistiek van een bar uitwerken, drank serveren, enzovoort. 

-Permanentie vrijwilligers: deze vrijwilligers zijn zaalverantwoordelijke bij onze activiteiten. Zij zijn het aanspreekpunt bij vragen. Ze ondersteunen ook het leerproces van onze DJ's en dansers en hebben ook een controlerende functie om te verzekeren dat alles veilig en vlot verloopt. 

-Techniek vrijwilligers: Deze vrijwilligers zijn voornamelijk belangrijk tijdens evenementen. Zij bouwen de geluids- en lichtinstallaties op. Ze bedienen de mengtafels tijdens optredens, of letten op geluidslimiet. Ze zijn aanspreekpunt bij technische problemen en bouwen ook af na het event. 

 

Om een sterke fundering uit te bouwen is het belangrijk om aan drie pilaren te werken: 

-Rekruteren: Om nieuwe profielen in huis te halen willen we een campagne organiseren met Lokaal Talent in de kijker. Aan de hand van posters, sociale media en mond-aan-mond reclame willen we geëngageerde jongeren betrekken tot onze werkingen. Bij interesse, kunnen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden via een inschrijvingsformulier. Er vind dan een intake-gesprek plaats, waarbij gekeken wordt naar wederzijdse belangen. Alle vrijwilligers worden dan uitgenodigd op een maandelijkse bijeenkomst om elkaar te leren kennen en de planning van de maand te overlopen. 

-Vormgeving: We willen een sterk team opbouwen, en daarvoor zijn sterke competenties onmisbaar. Het is daarom belangrijk om jaarlijke een aantal vormingsmomenten te organiseren om het vrijwilligersteam op te leiden. Zo moeten er per jaar ten minste vier workshops plaatsvinden waarvan één techniek-, één tap- en één animatie- cursus. 

-Consolideren: Eens dat we extra nieuwe leden hebben, en dat deze sterke competenties opgebouwd hebben, is het essentieel om deze profielen in huis te houden en ervoor te zorgen dat deze de volgende generaties kunnen opleiden. Daarom willen we een vrijwilligerscoördinator in dienst nemen die het volledige traject kan begleiden van het vrijwilligersteam, tot de planning van activiteiten.  Onze bestaande leden en vrijwilligers willen we belonen adhv een jaarlijkse vrijwilligersfeest en gratis activiteiten naar keuze. Daarnaast worden vrijwilligers ook gecompenseerd adhv vrijwilligersvergoedingen.

 

We hopen op deze wijze ons vrijwilligersteam en (daarbij samenhangend) onze vereniging te versterken. Een sterk team betekend ook betere kwaliteit open jeugdwerk.

Welke valkuilen zie je?

-Nog weinig naamsbekendheid => niet vanzelfspreken om nieuwe profielen te betrekken. 

-Idealiter een vrijwilligerscoördinator vanuit de werking vinden, maar niet gemakkelijk om juist profiel te vinden voor deeltijds werk (= laag loon). 

-Nog niet duidelijk wat de noden en wensen van toekomstige vrijwilligers zullen zijn. 

-Duurzaamheid van het project, wat gebeurt er eens de middelen op zijn? 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Stap 1: Enquête voeren en data verzamelen rond de mening van onze jongeren

Stap 2: Brainstorm rond missie en visie van de vrijwilligerswerking

Stap 3: Duidelijke profielen / takenpakketten opstellen voor activiteiten

Stap 4: Rekrutering Campagne opstarten (grafisch ontwerp laten maken / posters afdrukken, etc...)

Stap 5: Vrijwilligerscoördinator aanwerven (Sollicitatie procedure)

Stap 6: Werkingsstructuur aanpakken / werkwijze verbeteren

Stap 7: Start van maandelijkse activiteiten voor vrijwilligers (vrijwilligersfeest / gratis activiteiten, etc...)

Stap 8: Planning Workshops (met inspraak van vrijwilligers)

Stap 9: Reflectie (intern + samen met jongeren)

Stap 10: Nieuw stappenplan ontwikkelen voor duurzaamheid van werking te verzekeren. 


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

5000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Bureaumateriaal / Administratie: papier, printer, laptop, classeren, etc... 

Wervingscampage: grafisch ontwerp, posters, sociale media reclame, etc... 

Investeringen voor de vrijwilligers: bordspellen, crew t-shirts, etc...


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

15000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Planning en coördinatie van vrijwilligers

Organisatie van gratis activiteiten, workshops en jaarlijks vrijwilligersfeest

Welbevinden van vrijwilligers handhaven (vertrouwenspersoon) Vrijwilligerstraject verder ontwikkelen

Werkplaats: Lokaal Talent

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

40% ofwel 2/5de (gemiddeld 15,2u/week)

Deeltijds (40%) voor 6 tot 11 maanden. 


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

5000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

Eten en drinken tijdens vrijwilligersactiviteiten

Workshops rond techniek, leren tappen, animator cursus, etc... 

Vrijwilligersvergoedingen

Programmatie vrijwilligersfeest (artiesten, activiteiten, etc...) 

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0790.284.932