home-page
Terug naar het overzicht

Mensen samenbrengen - € 175.860

Verbinding door beweging

Korte omschrijving

Wekelijkse bijeenkomsten van een 20-tal jongeren tussen 6 en 13 jaar om samen te sporten met een 1/5 VTE medewerker. 

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

26000

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Ezer Latalmid VZW

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2018

Wat ga je doen en waarom?

We willen wekelijkse bijeenkomsten rond bewegen en sporten organiseren om jongeren uit de buurt actief te betrekken en te inspireren tot een gezonde levensstijl. Met gevarieerde, sportieve en originele activiteiten bieden we een leuke en stimulerende omgeving waarin jongeren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen kunnen opbouwen en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten. Het idee is om wekelijks te wisselen tussen twee leeftijdsgroepen: kinderen van 6 tot 9 jaar en kinderen van 10 tot 13 jaar. Ons doel is om jongeren te motiveren om regelmatig te bewegen, sociale banden te versterken en een positieve impact te hebben op hun fysieke en mentale welzijn.

 

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

 1. Planning: We zullen een schema opstellen voor de wekelijkse bijeenkomsten, waarbij we verschillende sportactiviteiten en locaties plannen.
 2. Werving: We zullen jongeren uit de buurt actief benaderen en informeren over onze sportbijeenkomsten via affiches en flyers.
 3. Voorbereiding: We zullen ervoor zorgen dat alle benodigde sportmaterialen en faciliteiten beschikbaar zijn voor de bijeenkomsten, en dat alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
 4. Uitvoering: We zullen de wekelijkse sportbijeenkomsten organiseren volgens het opgestelde schema, waarbij jongeren worden aangemoedigd om deel te nemen aan diverse sportactiviteiten.


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

14000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Investering in uitrusting voor sport en spel: 

 • Voetballen en doelpalen: €1.500
 • Uitrusting voor hoogspringen (inclusief landingsmat): €3.000
 • Basketbaluitrusting (inclusief ballen en mobiele basketbalring): €2.000
 • Go carts: €3.000
 • Wiebeltollen en balanceerspellen: €1.500
 • Vloer surfers en body wheels: €1.500
 • Diverse kleine sportmaterialen (tastschijven, hindernismaterialen, etc.): €500
 • Opberging voor al het aangekochte materiaal: €1.000


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

11000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

1 coordinator voor het aanschaffen van materiaal, promotie, administratie, uitvoering.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

1000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

 • Promotie 
 • Verzekeringen

Ondernemingsnummer | enkel nodig voor vzw’s

0779.393.911