home-page
Terug naar het overzicht

Toegankelijke straten en pleinen - € 174.331

Sanitaire stop

Korte omschrijving

Het Antwerps straatsyndicaat wil de belangen van straatbewoners behartigen via een verbindende sanitaire actie. Ze wil met name het belang van degelijke, tijdelijke en voor iedereen toegankelijke sanitaire stop-plaatsen in de openbare ruimte in de kijker zetten.

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

7500

Wie dient het idee in?

een vzw

Wat is de naam van de feitelijke vereniging of vzw?

Antwerps Straatsyndicaat vzw (in wording)

Wie krijgt het budget?

de bewoner/organisatie krijgt het budget, want voert alles uit (in overleg met district)

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018, 2060

Geef wat meer uitleg over de plaats.

2000, 2018 en 2060 bijvoorbeeld Sint jansplein omdat straatbewoners vooral daar gebruik maken van de publieke ruimte 

Wat ga je doen en waarom?

We huren verplaatsbare toiletten en trekken ermee naar verschillende potentiële stop-plaatsen in de openbare ruimte (niet simultaan). Die plekken of sanitaire stop-plaatsen worden vooraf via een kort participatietraject verkozen. Door interviews kunnen we ook info bekomen van gebruikers en vragen of ze een 'dubbele boodschap' achterlaten die we omzetten in een flyer.

We voeren ludiek actie aan de toiletten door korte podcasts/soundscapes/interviews te laten horen tijdens het bezoek of door het inschakelen van een act à la (of samen met) de VTM (verenigde toilet madammen).

We kunnen de wc's zo inrichten dat de flyer info daar te lezen is.  Deze kan de start zijn van een gesprek. De buitenkant van de toiletten wordt beeldend verfraaid om de aandacht te trekken.  
We vragen bezoekers een ‘dubbele boodschap’ via een gastenboek/interview of via deze beschrijfbare buitenwand.

Thema is het tekort aan gratis, ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk sanitair. Het gaat om een bewustmakingsactie en de creatie van een maatschappelijk draagvlak, participatief, op straat, waarbij straatbewoners, omwonenden en tijdelijke gebruikers van de openbare ruimte met elkaar in contact komen.

Het uitgangspunt is dat de openbare ruimte van iedereen is, ook wie er zonder dak woont. Zij moet dus voor iedereen toegankelijk zijn. Sanitaire stop-plaatsen zijn hierin essentieel. Voor iedereen, maar zeker ook voor wie geen eigen toilet heeft.

Welke valkuilen zie je?

Het plaatsen en “bewaken” van de sanitaire plekken en vooral ook de aankleding ervan wel wat coördinatie.

Om het geheel behapbaar te houden moet de vraag worden gesteld of we deze acties gelijktijdig op verschillende plaatsen zullen houden dan wel met een “rondreizend” project moeten werken.

Het kiezen van de verschillende plekken zal moeten gebeuren in overleg met het district. Ook dit vraagt wat opvolging en degelijke communicatie. Het straatsyndicaat bestaat uit een heel diverse groep  betrokken enthousiastelingen. Het komt er op aan eenduidigheid en alertheid te vinden in de contactpersonen en in de communicatie.

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

Een eerste stap is het uitschrijven en detailleren van een draaiboek en het kiezen van potentieel geschikte locaties. Dit zal gebeuren samen met straatbewoners en de diverse groep van het straatsyndicaat.

Het uitschrijven en detailleren van het draaiboek is een participatief proces met zowel momenten van brainstorm als praktisch aftasten van mogelijkheden en mogelijke partners. Zo zal bijvoorbeeld met de administratie overlegd moeten worden of de gekozen plaatsen effectief gebruikt kunnen worden op een bepaalde datum, welke sanitaire installaties best gekozen worden, hoe zij kunnen aangekleed en wie ze zal bemannen, wanneer de acties waar het best plaatsvinden.

Tijdens de sanitaire stop op een plek zullen reacties verzameld worden van de bezoekers. Hoe dit zal gebeuren moet nog nader bekeken. Een idee zijn flyers met vragen op een rol of een aantekenboek maar ook interviews zijn mogelijk.

Nadien en tijdens de stopmomenten komt het erop aan deze reacties te verwerken en te verspreiden. Het format moet nog gekozen. Dit kan bijvoorbeeld een boek zijn die overhandigd wordt maar ook een foto-reportage die verspreid wordt via sociale media.

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Het werk zal bestaan uit het opmaken van het draaiboek, de organisatie van participatie, het overleggen met de diensten van het district, het samenbrengen van de verschillende partners.

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

50% ofwel halftijds (gemiddeld 19u/week)


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

7500

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

Budget zal nodig zijn voor

-            de huur en het vervoer van het sanitair (4 weken in totaal, 2 units)

-            de aankleding (tent gebruikt van de stad? beschilderde doeken, diverse)

Het gaat om vrijwilligersvergoeding voor de acteurs, podcast- en radiomakers. Mogelijk worden ook freelancers ingeschakeld.

Daarna zal gedurende de acties ook koffie en versnapering voorzien worden voor de aanwezigen.