Skip to main content
home-page
Terug naar het overzicht

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Container(s) met sportmateriaal 

Korte omschrijving

Op verschillende pleinen en parkjes containers plaatsen met sportmateriaal in. Zo sportmateriaal het beschikking stellen van sporters en sport verenigingen in Antwerpen.

Voeg een leuke foto toe of mail ons die nadien. Dit maakt jouw idee aantrekkelijker!

Wat is het TOTALE budget voor jouw idee?

45000

Wie dient het idee in?

bewoner(s)

Wie krijgt het budget?

district en bewoner/organisatie krijgen elk een deel van het budget en voeren elk een deel uit

In welke postcode(s) vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzen mogelijk)

2000, 2018

Geef wat meer uitleg over de plaats.

Op verschillende pleinen en parken in Antwerpen. Belvedere dok, Park spoor Noord, nieuw Zuid, Stadspark en op de kaaien.

Wat ga je doen en waarom?

Plaatsen van container(s); container vullen met sportmateriaal; toegankelijk maken van container met A-kaart  (of andere kaart gelijkaardig aan het Velo-systeem) + registratiesysteem voor uitlenen en terugbezorgen Sportmateriaal. 

Welke valkuilen zie je?

Het terugbezorgen van het Sportmateriaal en beschadigd sportmateriaal. Hiervoor zouden we een systeem bedenken zoals bij de Velos in Antwerpen en bij andere huurmaatschappijen. Waarbij de verhuurder voor en na de huur de staat van het materiaal moet doorgeven. Daarnaast linken we het uitlenen aan de identiteit via de A-kaart of andere (nieuwe) kaart

Welke stappen ga je zetten, wanneer en met wie?

1. Onderzoek naar containers

2. Onderzoek naar afsluiting container met elektronisch slot + bekijken welke ID-controle

3. Onderzoek sportmateriaal (welk materiaal + prijzen)

4. Plaatsen containeret elektronisch slot

5. Vullen container met Sportmateriaal

6. Reclame voor container en openingsmoment


Hoeveel budget heb je nodig voor investeringen?

30000

Geef wat meer uitleg over deze investeringen.

Aankoop container(s); aankoop elektronische slot(en); aankoop sportmateriaal en investeringen in webpagina op website Stad Antwerpen en publiciteit 


Hoeveel budget heb je nodig voor personeel (in dienstverband of freelance)?

3000

Geef wat meer uitleg over je personeelskosten.

Onderzoeken, vergaderen en onderhandelen over container, sportmateriaal, toegankelijkheid en lancering

Hoeveel zal er in TOTAAL gewerkt worden?

50% ofwel halftijds (gemiddeld 19u/week)

Halftijds voor 2 maanden


Hoeveel budget heb je nodig voor de werking? Bijvoorbeeld voor workshops, eten en drinken, promotie en communicatie, klein materiaal, vrijwilligers- of artiestenvergoedingen,…

2000

Geef wat meer uitleg over je werkingskosten.

Lanceringsmoment en publiciteit daarrond