home-page

Meer dan 10% van alle gerealiseerde projecten gaven jongeren de kans om te spelen, experimenteren, sporten of muziek en theater te maken.  

Jongeren betrekken 

Sinds de start van de Burgerbegroting werden er inspanningen geleverd om jongeren en hun verenigingen te betrekken bij deze nieuwe vorm van participatie (wat in traditionelere vormen vaak niet zo goed lukt). En dat leverde resultaat op, want heel wat (jongeren)organisaties hebben doorheen de jaren deelgenomen en projecten gerealiseerd: we zijn trots dat we partners zijn van Jes, Kras, Formaat, scouts en chiro. Er zijn dan ook niet zoveel democratische platformen waar je al vanaf 13 jaar volwaardig mag meedoen. Het thema ‘jeugdwerk’ werd vaak gekozen. Maar uiteraard zijn er veel jeugdorganisaties die ook projecten indienen onder allerlei andere thema’s (klimaat- en milieu, ondersteuning van verenigingen of vrijwilligers, cultuur) en omgekeerd zijn er ook andere actoren die initiatieven voor jongeren opzetten.  

 

Voor elk wat wils  

Ongelooflijk hoeveel energie en creativiteit er in de jongeren van district Antwerpen zit! Zo waren er verschillende trajecten die samen met jongeren comedy, theater of muziek maakten. Verschillende organisaties starten een sportwerking voor jongeren op, en op Linkeroever maakten kinderen zelf een magazine waarvoor ze schrijf- en videoworkshops kregen, zodat ze hun wijk 2020 in een positief daglicht stelden. Er werd geknutseld, gekookt en voorgelezen, gefotografeerd en gejamd. Jongeren spoten graffiti en kregen een opleiding tot filmpatron. Er was een jeugdkampje rond kunst en natuur, en kinderen kregen workshops fermentatie op de basisschool.  Kras bouwde een mobiele studio, en ze ontwikkelden een bouwkar vol materiaal om op pleintjes aan de slag te gaan. Maar de grootste investering was misschien wel de muziekstudio bij JES Luchtbal (te zien in deze reportage van ATV). In deze professionele omgeving kunnen jongeren muziek maken, geluidstechnieken leren, experimenteren met mixen en bewerken… en er is al wat talent uit deze studio gekomen!  

Maar ook op andere manieren werden jongeren versterkt in hun talenten en engagement. Er waren initiatieven om jongeren als vrijwilligers in te schakelen bij evenementen of onderhoud. Jongeren maakten bij Kilalo of Symbiose de brug tussen verschillende culturen. Een project sensibiliseerde rond radicalisering, een ander rond taalactivering van anderstalige kinderen. Meisjes leerden van volwassen vrouwen en jongeren gaven workshops snit en naad. De Syrische jongeren startten een eigenwerking op, het Jeugdhuis van Vrede, en jongvolwassenen die een zorgopleiding volgen kunnen nu tijdens hun opleiding bij Thuiszorg Vleminckveld tablets gebruiken. De laatste jaren zijn er ook veel jongeren aan de slag gegaan rond het klimaat, zowel door zelf te doen als door erover te leren.  

En ook de omgeving voor al deze activiteiten is belangrijk: organisaties konden via de Burgerbegroting hun gebouw opknappen (Villa Caloes) of richten het gezellig in met schermen en sportmateriaal (Formaat). Er werd een poppentheater gebouw, en een scoutsterrein werd vergroend.  

 

Huiswerk  

Het thema ‘huiswerkbegeleiding’ was heel lang populair: heel wat verenigingen voorzagen plaats om te studeren, huiswerkbegeleiding te organiseren of bijlessen te geven: in de sportclub Willibies, in cultureel ontmoetingscentrum coStA, bij MSC Ahlan of PAJ, of door ergotherapeuten die problemen op school proberen te voorkomen. De Burgerbegroting zorgde onder andere voor de financiering van laptops, materiaal, vrijwilligers en lokalen.  

Wat brengt de toekomst?  

In 2023 staan er helaas geen projecten voor jongeren op de planning.

Binnen andere thema’s worden er wel enkele projecten gerealiseerd die óók ten goede komen aan jongeren, kinderen en scholen: