Wat is de Burgerbegroting?

Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen over 1,4 miljoen euro (10% van het districtsbudget. Dat doen ze al sinds 2014. Zo bepalen ze mee wat de prioriteiten zijn en welke plannen in uitvoering gaan. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren, of ze kunnen vragen dat het district hun idee realiseert. Zij kennen immers de lokale noden best.

De inwoners van district Antwerpen besteden het geld in 5 stappen (over 2 jaar):

Stap 1: thema’s kiezen (20 januari tot 1 maart 2021, 8u59)

Stap 2: geld verdelen (2 maart tot 31 maart 2021, middernacht)

Stap 3: projecten indienen (1 april tot 17 mei 2021, 8u59)

Stap 4: projecten kiezen (1 september tot festival op 26 september 2021)

Stap 5: projecten realiseren (1 januari tot 31 december 2022)

Deze schaal en deze manier van werken, is uniek in België en ver daarbuiten. We ontvangen dan ook regelmatig bezoekers uit andere steden en landen die willen leren uit onze ervaring.

Ontmoeten, diversiteit en beslissen

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en in dialoog gaan. Met aantrekkelijke methodieken zoals infokaartjes en pokerfiches, stimuleert de Burgerbegroting de uitwisseling van ideeën en meningen. Zo willen we tot een representatief voorstel komen waarin alle deelnemers zich kunnen vinden.

We streven ernaar om zo veel mogelijk mensen te bereiken, over alle verschillen heen. Onze algemene aanpak is daarom zo laagdrempelig mogelijk. En we doen extra inspanningen om mensen te bereiken die moeilijker de weg naar ons vinden, door samen te werken met verenigingen en naar de wijken te gaan.

De macht ligt écht bij de burgers. Wat zij beslissen, is meteen duidelijk en wordt ook onmiddellijk transparant gecommuniceerd.

Nog vragen?

Bekijk onze rubriek vraag en antwoord of contacteer ons.