Wat is de Burgerbegroting?

Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen over 1,4 miljoen euro. Zo bepalen ze mee wat de prioriteiten zijn en welke plannen in uitvoering gaan. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren, of vragen dat het district hun idee realiseert.

District Antwerpen besloot in 2014 om jaarlijks 10% van zijn budget door de burgers te laten invullen. In het begin was dat 1,1 miljoen euro, momenteel gaat het al om 1,4 miljoen euro. Elk jaar worden de thema's en projecten voor het volgende jaar gekozen (stappen 1 tot 4). Het jaar daarna worden de projecten uitgevoerd.

5 stappen

De inwoners van district Antwerpen besteden het geld in 5 stappen:

Stap 1: thema’s kiezen

Stap 2: geld verdelen

Stap 3: projecten indienen

Stap 4: projecten kiezen

Stap 5: projecten uitvoeren

Ontmoeten en beslissen

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en in dialoog gaan. Met aantrekkelijke methodieken zoals infokaartjes en pokerfiches, stimuleert de Burgerbegroting de uitwisseling van ideeën en meningen. Zo willen we tot een representatief voorstel komen waarin alle deelnemers zich kunnen vinden. Helaas is door de coronacrisis dit jaar geen fysieke stemming voor de projecten mogelijk. Er kan dus uitsluitend online gestemd worden.

De macht ligt écht bij de burgers. Wat zij beslissen, is meteen duidelijk en wordt ook onmiddellijk transparant gecommuniceerd.

Uniek dat jij beslist

Die schaal en die manier van werken, is uniek in België en ver daarbuiten. We ontvangen dan ook regelmatig bezoekers uit andere steden en landen die willen leren uit onze ervaring.

Meer weten?

Volg ons op Facebook en Instagram!

Projecthouder?

Hier vind je de sjablonen en logo's die je kan gebruiken om je lopende project te verantwoorden.