home-page

Andere subsidies voor je ideeën

Naast de Burgerbegroting van district Antwerpen zijn er nog veel andere subsidiemogelijkheden en –kanalen. We sommen ze even op, zodat je ze misschien ook kan gebruiken om jouw project te realiseren.

 

District Antwerpen

 • Beleef je buurt (districtsfonds)

Toelage voor een activiteit of evenement
Toelage voor een project
Speelstraten
Buurtboost

 • Buurt in bloei (districtsfonds)

Regenton
Geveltuin
G
roenslinger
Boomvak

 • Werkingsondersteuning

Voor jeugdverenigingen met activiteiten
Voor jeugdverenigingen met instuif
Voor startende jeugdverenigingen
Voor sportverenigingen

 • Infrastructuurtoelagen

Voor jeugdverenigingen
Voor buurtverenigingen 

 • Vormingstoelagen

Voor jeugd

 • Overige

Premie kleine hulpmiddelen (65+)
Ondersteuning feestverlichting voor handelaarsverenigingen

 

Stad Antwerpen   

 • Commons

Ondersteuning voor commons en burgerinitiatieven

 • Verenigingen en buurtactiviteiten

Subsidies voor verenigingen en buurtactiviteiten

 • Jeugd

Subsidies en erkenning als jeugdvereniging

 • Cultuur en sport

Stedelijke subsidies cultuur en sport

 • Evenementen

Kosten en subsidies van evenementen

 

EcoHuis

 • Klimaatpremie

Voor ontharden en vergroenen, daken vergroenen, regenwater hergebruiken, regenwater infiltreren en bufferen

 • Geveltuinen

Voorwaarden om een geveltuin aan te leggen

 

Provincie Antwerpen     

 • Allerlei (fietsen, leefmilieu, wonen, mobiliteit, economie,…)

Subsidieloket Provincie Antwerpen

 

Vlaanderen

 • Verenigingen

Subsidies voor verenigingen

 • Jeugd

Subsidies voor de jeugdsector

 • Cultuur

Subsidies voor de culturele sector

 • Sport

Subsidies in de sport