Ideeën indienen: vraag & antwoord

Tot wanneer kan ik een idee indienen?

Tot maandag 17 mei 2021 om 9uur. 

Wie mag ideeën indienen?

Zowel natuurlijk personen, feitelijke verenigingen, als erkende vzw’s mogen ideeën indienen voor de Burgerbegroting. De vzw’s moeten erkend zijn op het moment van de aanvraag. Feitelijke verenigingen moeten een  bankrekening op naam van de vereniging hebben.

Je hoeft niet in district Antwerpen te wonen. Goede ideeën kunnen van overal komen! Het kiezen van de projecten gebeurt enkel door inwoners van het district Antwerpen.

Hoeveel ideeën mag ik indienen ?

Een persoon of organisatie mag maximum 5 projecten aanvragen en/of realiseren.

Hoeveel geld mag ik vragen?

Privépersonen en feitelijke verenigingen kunnen bedragen tot 7.500 EUR ontvangen voor eigen uitvoering. Vzw’s kunnen budgetten voor grotere projecten ontvangen. Je kan nooit méér vragen dan de helft van het budget dat aan het thema werd toegekend, al dan niet gespreid over verschillende projecten.

Wat als mijn idee niet onder één van deze thema's past?

Als het nergens onder past, kan je het niet indienen. Deze 12 thema's zijn gekozen door de mensen die eerder deelnamen aan de Burgerbegroting. Als je idee onder meerdere thema’s past, dien het dan in onder het meest toepasselijke thema.

Moet ik mijn idee zelf uitvoeren?

Nee. Je mag aangeven of je het zelf wil doen, of of district Antwerpen dit zal opnemen.

Wat als ik geen idee heb van de kostprijs?

Laat het veld leeg. We contacteren je hier later over.

Mag ik als vereniging een idee indienen?

Ja. Je moet wel je ondernemingsnummer bij de hand houden.

Wanneer moet het project uitgevoerd worden?

Als je project gekozen wordt op het Burgerbegrotingfestival moet het het volgende jaar uitgevoerd worden.

Ik heb niet meegedaan aan eerdere stappen, mag ik dan een idee indienen?

Zeker. Je mag dat helemaal zelf kiezen. Je mag aan één stap deelnemen, of aan drie, of aan alle stappen... in het begin van het jaar, of pas op het eind, online of live, of allebei. Dat beslis je helemaal zelf. Meedoen aan een stap verplicht je verder tot niets. Wij waarderen elke deelname, hoe klein of groot ook.

Wat als iemand niet online kan indienen?

Je buurvrouw of opa heeft een goed idee, maar kan het niet zelf indienen? Geen probleem! Bel ons, schrijf ons, wij nemen contact met je op en zorgen samen dat je idee online komt.

Wanneer weet ik of mijn project gekozen wordt?

Ideeën kunnen worden ingediend tot 17 mei. In de loop van de zomer toetsen we af of de ideeën voldoen aan de criteria (zie onder). Als projecten voldoen aan de criteria gaan ze door naar de online stemming en naar het Burgerbegrotingfestival eind september. Daar kiezen bewoners van district Antwerpen welke projecten geselecteerd worden met het beschikbare bedrag. We communiceren die dag zelf nog de resultaten. Op de dag van het festival is meteen duidelijk welke projecten het volgende jaar geld krijgen van de Burgerbegroting. 

Wat gebeurt er nadat je je idee hebt ingediend?

Ons doel is om zo veel mogelijk goede projecten op het festival krijgen: duidelijk geformuleerd, met een helder doel en een transparant budget. Wij ondersteunen de indiener om samen tot een definitief voorstel te komen.

Een eerste snelle screening gebeurt zo snel mogelijk nadat je hebt ingediend. We keuren vooral ideeën af die geen link hebben met district Antwerpen (bv. in een ander district doorgaan) of die buiten de bevoegdheden van het district vallen (bv. mobiliteitsbeleid). Nadien komt het idee online op het platform, hiervan krijg je een bevestiging. Opgelet: deze mail betekent enkel dat je idee online staat, niet dat het al definitief klaar is voor de stemming.

Tijdens de tweede stap bekijkt de administratie immers alle ideeën in detail, ook met de collega’s die gespecialiseerd zijn in een bepaald domein. Wij nemen contact met je op om enkele vragen te stellen. In dialoog kunnen we dan beslissen om een project inhoudelijk bij te sturen of van thema te veranderen, het budget aan te passen, samenwerking tussen projecten te stimuleren of een project zelfs nog in te trekken. Deze afwegingen zijn gebaseerd op de filosofie van de Burgerbegroting, en op de ervaringen van vorige edities. Het districtscollege van Antwerpen beslist uiteindelijk of een project past binnen deze 7 richtinggevende criteria.

 • Vindt het project plaats in district Antwerpen?
  • Postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060.
  • Of is het project ten voordele van de inwoners van district Antwerpen?
 • Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?
 • Valt het project binnen 1 van de 12 gekozen thema’s?
  • Past het project onder het thema zoals dat omschreven is op de website?
  • Draagt het voldoende én direct bij aan de doelstelling?
  • Ligt de focus juist?  
 • Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget?
  • Is het budget realistisch, transparant, en in overeenstemming met het thema?
  • Krijgen bewoners waar voor hun geld?
  • Is het project kostenbewust?   
 • Kan het project uitgevoerd worden in 2021? 
  • Zijn de ambities en de timing realistisch?
  • Zal het project succesvol afgerond kunnen worden?  
 • Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?
  • Wordt de straat of het plein binnenkort heraangelegd?
  • Overlapt het project met een bestaand aanbod?
 • Komt het project de inwoners van district Antwerpen ten goede?
  • Is het project zichtbaar/toegankelijk/laagdrempelig en in het algemeen belang?  

Als een project klaar is voor de stemming, zowel online als op het festival, laten we je dat weten.

Mijn project krijgt al andere subsidies. Mag dat?

Voor de Burgerbegroting komen projecten in aanmerking die via verschillende bronnen gefinancierd worden. Dit betekent dat de Burgerbegroting kan instaan voor de financiering van een deelproject. Dubbele financiering voor dezelfde acties of investeringen mag niet. 

Mag ik personeel betalen binnen een project?

Met geld voor een project van de Burgerbegroting mag loonkost betaald worden. Je mag maximum 1 voltijds personeelslid (in loondienst of freelance) aanvragen per organisatie, al dan niet gespreid over verschillende projecten.

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van een project?

Ja. Bij vragen kan je altijd contact opnemen via burgerbegroting@antwerpen.be of op 03 338 34 00. 

Hoe oud moet ik zijn om een idee in te dienen?

Iedereen kan ongeacht zijn of haar leeftijd een project indienen. Voor kinderen jonger dan 15 jaar is het aangewezen dat zij hulp krijgen van een volwassene.

Hoe zijn de 12 thema's gekozen?

De 12 thema’s worden jaarlijks gekozen tijdens de eerste stap van de Burgerbegroting. Hier gaan inwoners van district Antwerpen met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Inwoners van het district hebben dit jaar voor deze 12 thema's gekozen om de 1,4 miljoen euro van de Burgerbegroting aan te spenderen. Meer informatie over het kiezen van de thema’s voor de Burgerbegroting vind je hier.

Krijgen kleine projecten dubbele stemmen?

Nee. Dit was een experiment in 2019 met weinig succes, dus het wordt niet herhaald.

Wat gebeurt er als je project is gestemd?

 • Als een project niet door district Antwerpen wordt uitgevoerd dan wordt er met de uitvoerder een afsprakennota opgesteld.
 • De toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het gestemde project. Je kan dus achteraf het project niet meer substantieel veranderen.
 • Alle gemaakte kosten moeten worden aangetoond met bewijsstukken. De uitbetaling gebeurt in schijven aan de hand van projectresultaten die worden bepaald in de afsprakennota.
 • Vzw’s moeten een verzekering hebben voor aansprakelijkheid van schade aan derden, of ze moeten budget voorzien om een verzekering te nemen.