Skip to main content
home-page

Dit zijn de 8 thema's en hun budgetten

 

mensen helpen

255.557 EUR

sterke verenigingen en vrijwilligers

245.006 EUR

groen in straten en op pleinen

198.638 EUR

mensen samenbrengen

175.860 EUR

toegankelijke straten en pleinen

174.331 EUR

fietsvriendelijke straten

143.493 EUR

meer bomen

139.689 EUR

minder stenen

  67.426 EUR

 

mensen helpen

ideeën om mensen te helpen, te versterken, of om begrip te vergroten, voor mensen in armoede, anderstalige nieuwkomers, kinderen en jongeren - ook zonder papieren, senioren, LGTBQ+, mensen met een beperking,… 

 

sterke verenigingen en vrijwilligers

Ideeën om verenigingen of vrijwilligers van jongeren, senioren, cultuur, sport, handelaars,… te versterken

enkele voorbeelden:

    • vormingen en teambuildings
    • materiaal en infrastructuur
    • betere inspraak of communicatie (een nieuwsbrief, buurtkrantje, website,...)
    • vrijwilligers zoeken, opleiden, bedanken of ondersteunen 

 

groen in straten en op pleinen

ideeën om meer of beter groen te brengen of te stimuleren in straten en op pleinen

Bloemen, struiken, planten, in volle grond of in bakken, moeten het belangrijkste zijn.

enkele voorbeelden:

    • geveltuinen
    • groenslingers
    • bloembakken
    • hangmanden
    • speelgroen
    • eetbaar groen
    • pop-up parken
    • openstellen van privé-groen

 

mensen samenbrengen

ideeën om bewoners van verschillende leeftijden, culturen en achtergronden samen te brengen binnen een buurt, rond een interesse, om te feesten,...

 

toegankelijke straten en pleinen

ideeën voor toegankelijkere straten, pleinen en routes zodat minder mobiele mensen of senioren er makkelijker kunnen wandelen, rusten of rijden met rolstoel of kinderwagen

enkele voorbeelden:

    • een stoeprand verlagen
    • geleiding voor blinden
    • obstakels wegnemen
    • markeringen aanbrengen
    • rustpunten

 

fietsvriendelijke straten

ideeën die fietsen in de stad aangenamer maken

enkele voorbeelden:

    • fietsenstallingen
    • bestaande fietspaden verbeteren
    • een straat asfalteren

Sensibiliseren rond fietsen, extra fietspaden of fietsstraten aanleggen mag district Antwerpen niet. 

 

meer bomen

ideeën voor meer bomen in straten, op pleinen en in parken, in volle grond of in verharding, meestal uitgevoerd door het district 

 

minder stenen

ideeën om stenen of beton uit te breken in straten of op pleinen - ontharden - en deze vrijgekomen ruimte groener maken, meestal uitgevoerd door het district