24 thema's van de Burgerbegroting

1. mensen samenbrengen

ideeën om bewoners van verschillende leeftijden, culturen en achtergronden samen te brengen binnen een buurt, rond een interesse, om te feesten,...

2. digitale vernieuwing

ideeën om digitale toepassingen te ontwikkelen of te stimuleren, of data te verwerken, om ons district beter te maken

enkele voorbeelden:

    • een app om eenzaamheid te voorkomen
    • of om elkaar te helpen

3. mensen helpen

ideeën om mensen te helpen, te versterken, of om begrip te vergroten, voor mensen in armoede, anderstalige nieuwkomers, kinderen en jongeren - ook zonder papieren, senioren, LGTBQ+, mensen met een beperking,… 

4. deel-, geef- en ruilacties

ideeën om voorwerpen en diensten te delen, weg te geven of te ruilen

enkele voorbeelden:

    • een geefkast
    • een ruilbib
    • een materialenbib

5. sterke verenigingen en vrijwilligers

Ideeën om verenigingen of vrijwilligers van jongeren, senioren, cultuur, sport, handelaars,… te versterken

enkele voorbeelden:

    • vormingen en teambuildings
    • materiaal en infrastructuur
    • betere inspraak of communicatie (een nieuwsbrief, buurtkrantje, website,...)
    • vrijwilligers zoeken, opleiden, bedanken of ondersteunen  

6. plek om te studeren

ideeën om ruimte of materiaal te voorzien voor kinderen en jongeren die samen huiswerk maken of studeren (geen bijles of hulp) 

7. lokale themamarkten

ideeën voor lokale markten rond een bepaald thema

Je kan geld krijgen voor bijvoorbeeld sprekers, ruimte, eten en drinken…

8. kunst en cultuur op straten en pleinen

ideeën die tijdelijke kunst of cultuur in de publieke ruimte brengen

enkele voorbeelden:

    • kunstwerken
    • kleine tentoonstellingen
    • urban culture
    • initiatieven rond cultureel erfgoed
    • performances

9. muziek in de buurt

Muziek in de buurt

ideeën voor lokale optredens waarop de hele buurt welkom is

Je kan geld krijgen voor bijvoorbeeld artiesten, geluid en belichting, feestruimte, eten en drinken...  

10. sportvelden

ideeën om sportterreinen in openlucht aan te leggen of te verbeteren, toegankelijk voor iedereen 

11. samen sporten en bewegen 

ideeën die jong en oud in een buurt doen bewegen

enkele voorbeelden:

    • evenementen
    • promotie
    • naschoolse sport

12. sporttoestellen

ideeën die mensen doen bewegen door toestellen of andere stimulansen te plaatsen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor fitness of urban sports

13. samentuinen

ideeën om samentuinen te starten, uit te bouwen, bekend te maken of te vernieuwen

Mensen uit de buurt tuinieren samen. 

14. meer bomen

ideeën voor meer bomen in straten, op pleinen en in parken, in volle grond of in verharding, meestal uitgevoerd door het district 

15. minder stenen

ideeën om stenen of beton uit te breken in straten of op pleinen - ontharden - en deze vrijgekomen ruimte groener maken, meestal uitgevoerd door het district

16. klimaat en milieu

ideeën om met lokale projecten het milieu in de wijk te verbeteren, of om buren bewust te maken van het milieu of van de verstoring van het klimaat

enkele voorbeelden:

    • bio-diversiteitsprojecten
    • sensibilisering

17. experimenteel groen

ideeën om te experimenteren met groen in je straat of buurt

enkele voorbeelden:

    • een tijdelijke groene herinrichting van publieke ruimte
    • vernieuwende vormen van groen zoals mosmuren, tiny forests, verticaal groen, drijvend groen,...  

18. groen in straten en op pleinen

ideeën om meer of beter groen te brengen of te stimuleren in straten en op pleinen

Bloemen, struiken, planten, in volle grond of in bakken, moeten het belangrijkste zijn.

enkele voorbeelden:

    • geveltuinen
    • groenslingers
    • bloembakken
    • hangmanden
    • speelgroen
    • eetbaar groen
    • pop-up parken
    • openstellen van privé-groen  

19. verkeer afremmen

ideeën die het verkeer in je straat of rond een school afremmen door kleine aanpassingen, zoals een drempel of versmalling

Sensibiliseren, flitscamera’s plaatsen of verkeersregels wijzigen mag district Antwerpen niet. 

20. spelen op straten en pleinen

ideeën die spelen op straten en pleinen stimuleren

enkele voorbeelden:

    • speelterreinen
    • speelwater
    • speelgroen
    • een permanent hinkelpad
    • een spelaanbod

21. mooie straten en pleinen

ideeën voor mooiere straten en pleinen 

enkele voorbeelden:

    • zitplekken
    • drinkfonteinen
    • betere verlichting of wegdek
    • eventueel samen met extra groen

22. fietsvriendelijke straten

ideeën die fietsen in de stad aangenamer maken

enkele voorbeelden:

    • fietsenstallingen
    • bestaande fietspaden verbeteren
    • een straat asfalteren

Sensibiliseren rond fietsen, extra fietspaden of fietsstraten aanleggen mag district Antwerpen niet. 

23. betere voetpaden

ideeën die voetpaden verbeteren

enkele voorbeelden:

    • verzakkingen wegwerken
    • verlaagde boordstenen plaatsen
    • herstellingen uitvoeren

District Antwerpen is niet bevoegd voor sensibilisering rond voetgangers.

24. toegankelijke straten en pleinen

ideeën voor toegankelijkere straten, pleinen en routes zodat minder mobiele mensen of senioren er makkelijker kunnen wandelen, rusten of rijden met rolstoel of kinderwagen

enkele voorbeelden:

    • een stoeprand verlagen
    • geleiding voor blinden
    • obstakels wegnemen
    • markeringen aanbrengen
    • rustpunten