Projecten uitvoeren: vraag & antwoord

Welke ondersteuning krijg ik als projectindiener?

Sommige verenigingen hebben veel ervaring met projecten. Maar voor sommige organisaties of bewoners is dit helemaal nieuw - geen nood, je staat er niet alleen voor!

Als je project gekozen wordt, dan maken we samen een afsprakennota op met een concrete jaarplanning en verdeling van het budget. Je krijgt een projectcoach van het district Antwerpen die je kan helpen bij vragen over planning, een evenementenaanvraag, promotiemateriaal of communicatiekanalen, netwerken met andere projecten, rapportage etc. Hij of zij volgt op of alles goed verloopt. 

Hier vind je de sjablonen en logo's die je kan gebruiken om je lopende project te verantwoorden.

Mislukken er soms projecten?

Zeker. Elk jaar worden er tussen de 80 en 100 projecten gekozen, en elk jaar zijn er enkele die niet verlopen zoals gepland. Dat kan zijn omdat een organisatie geen lokaal meer heeft, omdat een trekker ziek of zwanger wordt, omdat een virus alle evenementen onmogelijk maakt, of omdat het district als uitvoerder een plan op de lange baan moet schuiven (bv. asfalteren van een straat). 

Maar de meeste projecten lukken wél!

Wat gebeurt er met restmiddelen?

In de loop van het jaar komen er budgetten vrij, omdat projecten worden stopgezet of goedkoper worden uitgevoerd dan gepland. Deze middelen blijven bij de Burgerbegroting, en moeten gaan naar gekozen thema's. De bewoners kiezen één van de 12 thema's waar de restmiddelen naartoe gaan. Dit moet een investeringsthema zijn, waarbij het district zélf de acties uitvoert in de publieke ruimte. Op die manier komt het geld zo veel mogelijk bewoners ten goede.

Kan ik ergens terecht voor hulp of vragen?

Ja. Bij vragen kan je altijd contact opnemen via burgerbegroting@antwerpen.be of op 03 338 34 00.