home-page

Een fietsvriendelijk district door fietscursussen voor 1.640 personen, 642 nieuwe fietsen en 181 fietsenstallingen.

De bewoners van district Antwerpen fietsen graag. Ze kozen dan ook maar liefst 8 van de 9 jaren voor het thema ‘fietsvriendelijke straten’, en kenden er in totaal 730.134 euro aan toe.   

 

Fietsenstallingen 

Tijdens het eerste jaar van de Burgerbegroting voerde het district zelf projecten uit. Bewoners konden pas het jaar nadien zelf ideeën indienen. In 2015 plaatste district Antwerpen op verschillende plaatsten fietsnietjes. Deze zijn (nog steeds) te herkennen aan het grote Burgerbegrotingsembleem.

In de loop van de volgende jaren werden er nog verschillende soorten fietsenstallingen geplaatst op plekken waar onze bewoners dat nodig vonden: afgesloten ‘eitjes’, een buurtfietsenstalling in een Luchtbal Noord, een zelf geknutselde groene buurtfietsenstalling in de Nottebohmstraat, of een fietsenstalling aan een moskee in de Jan Palfijnstraat. We zijn het meest trots op de experimentele fietsenstalling met groendak in de Pretstraat: onder het groendak van dit gepimpt bushokje blijven maar liefst 10 fietsen droog en veilig, én het ziet er dan ook nog eens erg mooi uit. Het is meer dan terecht dat dit type fietsenstalling intussen in de catalogus van de stad werd opgenomen. Zo kunnen alle ontwerpers van de stad hem intekenen. Samen zijn al deze projecten goed voor 181 gestalde fietsen.   

 

Bakfietsen  

Maar doorheen de jaren kwamen er ook heel wat andere fiets-ideeën van bewoners. Zo hadden onder andere Chiro Lore, Kras Jeugdwerk, en Centrum Kauwenberg nood aan een bakfiets om materiaal of kinderen mee te vervoeren – blij dat het daar nu op wieltjes loopt! Veganation kocht twee elektrische fietsen om voedseloverschotten op te halen en maaltijden rond te brengen. Sterker nog is het verhaal van de Plutomobiel. Dat is een unieke bakfiets die gebruikt wordt voor rondreizende kunstvoorstellingen op pleintjes. De eerste werd betaald door de Burgerbegroting, maar intussen rijdt er al in verschillende steden en gemeenten eentje rond! Ook mooi: Antwerpenize kocht een riskja, en twee woonzorgcentra kregen elk een rolstoelbakfiets. Zo kunnen minder mobiele bewoners veilig en duurzaam door onze stad rijden!   

 

Fietslessen en sensibilisering  

Tal van organisaties zetten fietslessen op touw voor jongeren, lieten vrijwilligers fietsen herstellen, leenden fietsen uit of gaven ze gratis weg aan mensen die ze nodig hadden. De Fietsbieb leent bijvoorbeeld erg goedkoop fietsen uit aan kinderen en jongeren – die groeien zo snel uit hun vorige fiets! Formaat vzw had dan weer een mobiele fietsherstelbakfiets die jongeren de kans gaf om fietsen te leren herstellen. Zij gingen van plein naar plein om andere mensen te helpen met hun kapotte fiets. Fantastisch toch? De absolute recordhouder in de fietslessen is Plukgeluk vzw, zij leerden de voorbije jaren meer dan 1.500 kinderen veilig en vol zelfvertrouwen fietsen.   

Ook sensibilisering rond fietsen kwam doorheen de jaren aan bod, bv. door Critical Mass-fietstochten, door  fietskaarten te maken, onderzoek te doen naar fietsstraten, naar fietsen in school- of winkelstraten, of beloningssystemen uit te werken voor leerlingen die met de fiets naar school komen. Een fietsvriendelijk district, dat betekent ook betere en veilige fietspaden. Meer daarover in weetje 10.
 

Wat brengt de toekomst?  

Ook het komende jaar worden er nog heel wat fietsvriendelijke projecten opgestart of gerealiseerd: