Investerings- en werkingsmiddelen: de 60-40 regel

Van het totale budget van 1,4 miljoen euro van de Burgerbegroting moet minimaal 60% of 840.000 euro naar investeringen gaan. Werkingsmiddelen mogen maximaal 40% of 560.000 euro uitmaken. Dit geldt niet op het niveau van individuele projecten.

Lees hier meer over het verschil tussen investerings- en werkingsmiddelen.

Waarom is die 60-40 regel er?

 • Dit is een verplichting vanuit de stedelijke overheid naar de districten. En eigenlijk is die regel nog strenger: districten moeten minstens 70% investeren. Binnen de Burgerbegroting is er iets meer flexibiliteit, onder meer omdat we de restmiddelen voor investeringen gebruiken. 
 • Meer investeren mag altijd, meer werkingsmiddelen uitgeven niet. Er is dus eigenlijk een maximaal werkingsbudget binnen de Burgerbegroting van 560.000 euro, en een minimaal investeringsbudget van 840.000 euro.

Hoe werkt de 60-40 regel?

 • Het heeft geen zin om voor elk thema een 60-40 verdeling op te leggen. Een thema als Toegankelijke straten en pleinen vraagt veel meer investeringen dan het thema Muziek in de buurt. 
 • Daarom is voor elk thema een breuk bepaald, gebaseerd op de investerings-en werkingsmiddelen in de voorbije jaren. Die vertalen we in een maximaal werkingsbudget per thema. Samen komen we dan op 60-40 voor het totale budget.
 • Dit geldt niet op het niveau van individuele projecten. Jouw idee moet dus geen 60% investering inhouden. Je mag 100% investeren, of 100% werkingsmiddelen vragen.

Kan er dan meer geïnvesteerd worden dan vroeger?

 • Ja. In het verleden wogen we investeringen altijd af aan extra aanbod binnen het thema (meer ontmoeting, meer activiteiten,…). Nu volstaat het dat de investering bijdraagt aan het faciliteren van het thema. Dus als je een vereniging bent die mensen helpt, dan kan je een investering aanvragen zonder extra aanbod.
 • Een organisatie kan maximaal 90.000 euro krijgen in totaal, dus dat is ook het maximum voor investeringen.
 • Onze experten zullen elke aanvraag individueel bekijken, en beslissingen op maat nemen.

Kan ik nog werkingsmiddelen krijgen?

 • Zeker. In elk thema zijn werkingsmiddelen voorzien.
 • Een vereniging kan maximaal 90.000 euro krijgen, maximaal 1 VTE.
 • Een project kan maximum de helft van het totale budget op een thema krijgen en maximum de helft van het werkingsbudget op een thema.

Hoe werkt dat bij de stemming in september?

 • Na de online en live stemming hebben we een rangorde van projecten.
 • Om te zien welke projecten echt gefinancierd kunnen worden zullen we dit jaar niet enkel moeten kijken naar het beschikbare totaalbudget, maar ook naar het beschikbare werkingsbudget.

Vragen?

Mail ons!