home-page

Resultaten: berekening en bekendmaking

Als de indidivuele online stemming afgelopen is, tellen we alle stemmen per project. Los van het aantal mensen dat gestemd heeft, maakt de online stemming 50% van het geheel uit. De live groepsgesprekken tijdens het Burgerbegrotingfestival tellen voor de andere 50%. Doorgaans nemen hieraan minder mensen deel, waardoor hun stem zwaarder weegt: wij vinden dialoog en ontmoeting erg belangrijk.

Na elke ronde van het live festival rangschikken we de projecten op volgorde van hun aantal stemmen. Nadien kijken we naar het beschikbare budget voor dat thema. Het doel is om het geld van de burger zo maximaal mogelijk te besteden aan de voorgestelde projecten.

Een voorbeeld:

volgorde projecten op basis van aantal stemmen

budget = 100.000 euro

Project 1 - 250 stemmen

25.000

Project 2 - 245 stemmen

37.000

Project 3 - 180 stemmen

5.000

Project 4 - 150 stemmen

40.000

Project 5 - 80 stemmen

10.000

Project 6 - 52 stemmen

25.000

Project 7 - 48 stemmen

30.000

Project 8 - 12 stemmen

19.500

Project 9 - 5 stemmen

3.000

Project 10 - 2 stemmen

10.000

 

De eerste 3 projecten kunnen we uitbetalen. Er is dan in totaal al 67.000 euro toegewezen en er blijft 33.000 euro over. Het 4de project vraagt meer geld dan nog beschikbaar is, dus dat valt eruit. Het 5de vraagt 10.000 euro. Dat kan en er blijft dan 23.000 over. De volgende twee vragen meer geld. Die kunnen niet gerealiseerd worden. Maar project 8, dat 19.500 euro vraagt, kan wel. Er blijft 3.500 euro over. Daarmee kan project 9 nog betaald worden, maar 10 niet meer. De groene krijgen het budget dat ze vragen, de rode helaas niet.

Kleinere projecten met weinig stemmen geraken zo toch vaak gekozen. Dus niet te snel panikeren als je zelf een kleinere achterban hebt!

Op de dag van het festival maken we bekend welke projecten volgend jaar uitgevoerd zullen worden. Hou onze Facebook en Instagram in de gaten! We sturen je ook een nieuwsbrief als je je daarvoor ingeschreven hebt.