home-page

Ontdek de ideeën voor 2025
Klik op een icoontje

Wat zijn investerings-

en werkingsmiddelen?

Kom het hier te weten

Ideeën indienen:

de spelregels

Lees ze hier

Investerings- en werkingsmiddelen:

de 60-40 regel

Ontdek het hier

Ingediende ideeën

Mensen helpen - € 255.557

Groeien doen we samen - Uilenspel vzw

Uilenspel biedt gratis ondersteuning door buurtbewoners aan kinderen uit gezinnen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. We zitten in 3 Antwerpse wijken en willen uitbreiden naar een 4e wijk. 

Renée R.
0 0
lees meer

Mensen samenbrengen - € 175.860

Speelmogelijkheden op het grasveldje aan woonerf Desguinlei

Het grasveldje aan de Desguinlei wordt nu maar beperkt gebruikt, terwijl er in de buurt veel vraag is naar meer speelmogelijkheden. Enkele natuurlijke speelaanleidingen met bijvoorbeeld boomstammen om op te klauteren, is heel welkom en zal ook mensen verenigen.

Sigi C.
0 0
lees meer

Toegankelijke straten en pleinen - € 174.331

Sanitaire stop

Het Antwerps straatsyndicaat wil de belangen van straatbewoners behartigen via een verbindende sanitaire actie. Ze wil met name het belang van degelijke, tijdelijke en voor iedereen toegankelijke sanitaire stop-plaatsen in de openbare ruimte in de kijker zetten.

David D.
0 0
lees meer

Mensen samenbrengen - € 175.860

Klimaat buurt = Klimaat bewust

Een klimaatfeest om ons en de buurt te informeren. Een dag met goede initiatieven, lezingen, muziek, kunstinstallaties,... Laten we inspiratie en hoop uitwisselen voor één van onze grootste uitdagingen ooit. Allen welkom.

Bart V. van Stedelijk Lyceum Groenhout
0 0
lees meer

Meer bomen - € 139.689

Bosboost voor de buurt van de Venezuelablokken

We planten samen met de buurt een inheems stadsbos volgens de Miyawaki-methode. Zo’n klein bosje groeit snel, is een boost voor de  biodiversiteit in de stad, verbetert de leefomgeving en vergt zeer weinig onderhoud.

 

marlies l.
0 0
lees meer

Sterke verenigingen en vrijwilligers - € 245.006

Straatsyndicaat - belangenbehartiging van thuislozen

Het Straatsyndicaat startte eind 2023 als een burgercollectief, inclusief (ex-)straatbewoners, bezorgde buurtbewoners van wijken van het district Antwerpen, hulpverleners en studenten.   Het Straatsyndicaat wil de stem laten klinken van de mensen die

dr. Elly V.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

De Burgerbegroting in 4 stappen

Bewoners, verenigingen en organisaties geven de Burgerbegroting elk jaar mee vorm in 4 stappen.

In de eerste stap kiezen zij thema's en verdelen ze 1,4 miljoen euro over deze thema's.

In de tweede stap worden ideeën voor projecten ingediend.

In september, tijdens de derde stap, kiezen de inwoners van district Antwerpen welke ideeën of projecten het volgende jaar uitgevoerd worden.

Het uitvoeren van de projecten in het volgende jaar is de vierde stap.

Stap 1 - thema's kiezen + geld verdelen en Kick-off

1 februari - 10 maart 2024 online en Kick-off op zondag 3 maart 2024

Stap 2 - ideeën indienen

15 maart - 28 april 2024

Stap 3 - projecten kiezen en Burgerbegrotingfestival

4 - 21 september 2024 online en Burgerbegrotingfestival op 22 september 2024

Stap 4 - projecten uitvoeren

1 januari - 31 december 2025