Hoe kan ik mee projecten kiezen?

Dit jaar zijn er vier thema's met voldoende budget om alle ingediende projecten uit te voeren (fietsvriendelijke straten, ontharden, tuinstraten en experimenteel groen, en meer bomen). Deze 30 projecten worden dus sowieso gerealiseerd in 2022.

Voor de andere acht thema's (105 projecten) kiezen de bewoners welke projecten uitgevoerd worden.

Drie manieren om projecten te kiezen

Er zijn drie manieren om mee te beslissen. Je mag aan alle vormen meedoen, maar je mag niet aan twee groepsgesprekken over hetzelfde thema deelnemen (online en live).

Een live Burgerbegrotingfestival op zondag 26 september

Online groepsgesprekken via Zoom

Online individueel stemmen

De Burgerbegroting focust op beslissingen in dialoog met andere bewoners. Daarom beperken we het gewicht van de individuele stemmen tot 50% van het geheel. De mensen die samen met anderen beslissen, online of live, krijgen ook 50% van het gewicht.

Resultaat

Op het festival tellen we de resultaten van alle (live en online) tafels op, samen met de online stemmen. Hoe we dat doen lees je hier. We maken de gekozen projecten meteen bekend aan het eind van elke ronde, en delen dit op Facebook en Instagram. We versturen hierover ook een nieuwsbrief. Schrijf je zeker in!