home-page

81 projecten gaven kwetsbare bewoners, mensen in kansarmoede of nieuwkomers een extra duwtje in de rug.

District Antwerpen heeft een warm hart!  Doorheen de jaren werden er heel veel thema’s gekozen en projecten ingediend voor mensen die het wat moeilijker hebben: mensen met een handicap, mensen in armoede, nieuwkomers, kwetsbare senioren, psychiatrische patiënten of eenzame buren.

Zo werd tijdens de beginjaren het thema ‘langer thuis wonen’ meermaals gekozen. Lus vzw organiseerde sociale netwerken voor kwetsbare senioren, er kwamen extra opleidingen voor thuiscoaches, werden er zorgplanningen opgesteld. Er was veel aandacht voor een warme buurt, zodat eenzame mensen wat meer sociale contacten opbouwen. Een woonzorgcentrum ging met een oude tram op stap door de stad. 

 

Waardevolle partners

De Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen zijn al die jaren een belangrijke partner geweest: door oefensessies leerden we elkaar kennen, ze kwamen naar de inspraakmomenten en dienden belangrijke projecten in. Zo betrok Betonne Jeugd vzw (dak- en thuisloze) jongeren bij een competentie-atelier, een film, kunstworkshops en een radiostation in de buurt. Centrum Kauwenberg organiseerde computerlessen, een circus, klusworkshops en ging op kamp met kinderen en jongeren. Telkens met het doel om het talent van iedereen in de kijker te zetten en maximaal te ontplooien. 

PSC - Open Huis organiseerde kookateliers en zorgde ervoor dat eenzame mensen een telefoontje kregen. Filet Divers zette een filmproject op poten en een dansreeks die ook drempels in kaart bracht. De sociale kruidenier gaf gezinnen in armoede extra ondersteuning om geen lege brooddozen op school te zien. De armoedeverenigingen zetten ook hun schouders onder de mobiele vrijetijdsloketten. Tal van buurtorganisaties, woonzorgcentra en scholen deden extra inspanningen om kwetsbare mensen te bereiken met een betaalbaar cultuuraanbod. Enkele voedselbedelingen konden hun onthaal of stockage-ruimte vernieuwen zodat mensen er op de beste manier geholpen worden.  

 

Internationaal karakter 

De oorlog in Syrië maakte dat er ook in ons district Syrische nieuwkomers hun weg zochten. Al snel werd hun vereniging Tafels van vrede via de Burgerbegroting ondersteund met onder andere huiswerkbegeleiding en taallessen. Ze leerden ook het vrijetijdsaanbod voor jongeren en kinderen kennen zoals dat van de lokale scoutsverenigingen en ze startten het Jeugdhuis van Vrede op (zie ook weetje #5). Ze werden begeleid bij het opmaken van hun cv om passend werk te vinden. Ook Afrikaanse nieuwkomers werden ondersteund met studiebegeleiding en de Somalische gemeenschap zette een project op om nieuwkomers de weg te wijzen.  

 

Krijg jij het ook warm van deze acties en projecten?  

 • een kapper die gratis het haar van mensen in armoede knipte  
 • een naaiatelier voor kansengroepen
 • leerondersteuning voor kansarme jongeren op het Kiel  
 • een kunstproject met psychiatrische patiënten
 • een plooibaar karretje dat minder mobiele mensen helpt om hun vuilzakken te verzetten
 • het breien en uitdelen van warme kledij  
 • kansarme vrijwilligers doe een hart onder de riem kregen
 • oprichting van oudergroepen voor ouders met kinderen met een beperking
 • de toeleiding van vluchtelingenjongeren naar jeugdwerkingen 
 • duo-werking waarbij een ervaren werknemer een jongere nieuwkomer begeleid naar een passende studie of werk
 • gezinnen van het asielcentrum op Linkeroever die onze stad beter leren kennen - inwoners van de Pieter Genardstraat die taallessen opzetten voor hun nieuwkomer-buren  
 • Scouts Amberes die extra inspanningen doet om materiaal en kampgerief te voorzien voor hun kwetsbare leden
 • de Peperfabriek en Veganation die  koken voor mensen in armoede - jonge basketters van de Willibies die een ticketje kregen om de grote mannen van de Antwerp Giants aan het werk te zien
 • kwetsbare vrouwen die samenkomen om hun netwerk, kennis en vaardigheden te vergroten bij Safe Space.
 • filmpjes die gemaakt werden om de toegankelijkheid voor blinde en slechtziende mensen te vergroten
 • het haken en breien van hulpmiddelen voor mensen met dementie
 • workshops voor hulpverleners met aandacht voor de huisdieren van mensen in armoede  

 

Wat brengt de toekomst?  

In 2023 staan er helaas geen projecten voor kwetsbare mensen op de planning.  

Binnen andere thema’s worden er wel enkele projecten gerealiseerd die óók ten goede komen aan ontmoeting en zorgen voor extra kansen: